Winnaar FEBE Elements Award 2022 ‘Precast in Landscape’: Cityriver, Oostende [VIDEO]

FEBE, de Federatie van de Betonindustrie, heeft voor de tiende keer de FEBE Elements Awards uitgereikt voor het gebruik van prefab beton. In de categorie ‘Precast inLandscape’ won het project Cityriver in Oostende. 

De ‘Cityriver’ in Oostende combineert duurzaam waterbeleid met een innovatieve landschappelijke inrichting. De klassieke straatkolk ruimde plaats voor een heuse ‘stadsrivier’. Een stadsrivier die kan overstromen indien nodig, het water circulair gebruikt en laat infiltreren in de bodem. Met andere woorden een realisatie die klaar is om te gaan met de gevolgen van de huidige en toekomstige klimaatsveranderingen.


De Cityriver maakt deel uit van het nieuwe stadsdeel ‘Oosteroever’ met bijzondere aandacht voor de vormgeving van de publieke ruimte. Voor de boordstenen en een deel van de stapstenen en de zitblokken viel de keuze op maatwerk prefab elementen in architectonisch beton. Dit vanwege het uitzicht, de mogelijkheid tot maatwerk en de onderhoudsvriendelijkheid.

De grillige vorm van de Cityriver noopte tot de nodige creativiteit. De afboording van de rivier bestaat uit honderden L-wandjes in architectonisch beton die, precies omwille van de bedding van de rivier, geen standaardelementen zijn. In totaal werden maar liefst 1.200 elementen in prefab beton aangeleverd, in een 150-tal verschillende formaten.

MENING VAN DE JURY

“Dit project is een mooie en originele toepassing van prefab elementen met een grote aandacht voor esthetiek, functionaliteit en landschap. Dit leidde tot een unieke en attractieve realisatie met als resultaat een nieuwe trekpleister voor de stad Oostende.

Niet alleen oogt het geheel mooi, het past ook in de aanpak van buffering, omgang met water e.d. Een voorbeeldproject dat bouwheren, producenten, aannemers en studiebureaus uitnodigt om meerwaarde te zoeken in projecten waarbij esthetiek en functionaliteit harmonieus worden samengebracht. Dit project toont hoe infrastructuur ingezet kan worden om beter om te gaan met de aanstormende gevolgen van de klimaatsveranderingen, waaronder de waterproblematiek.

  • Architect: Farys cv – Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Oostende – SCAPE
  • Aannemer: Daniël Seru & Zonen bv
  • Studiebureau: Farys cv
  • Opdrachtgever: Stad Oostende
  • Prefab betonelementen: Ebema nv

Bon: FEBE