Land art / Open Oproep voorstellen Contrei Live 2020

In 2020 bestaat de West-Vlaamse Intercommunale Leiedal 60 jaar. Dat wordt gevierd door de ruimte en het landschap op een bijzondere manier in de kijker te zetten. Leiedal wil zowel de inwoners als de bezoekers helpen om de streek te ontdekken met een andere bril. Met Contrei Live beoogt Leiedal een grootschalig kunstenparcours dat de link legt tussen ruimtelijke ontwikkelingen, water en (internationale) kunst. Land art op maat van de locatie(s). Leiedal lanceert daarvoor een open oproep tot (landschaps)architecten, kunstenaars en ontwerpers.

 


Door de blik op het landschap en het water te richten, versterkt het artistieke parcours de ruimtelijke transitie van Zuid-West-Vlaanderen zoals die beschreven is onder de noemer Contrei.

Deze artistieke ontdekkingstocht kadert in een breder geheel. Onder het motto denken, doen en dansen, bundelt Leiedal de krachten met een heel resem partners voor een jubileumjaar waarin ‘samenwerken aan een regio in transitie’ centraal staat.

 

 

Land art van hoge kwaliteit

Intercommunale Leiedal stelt een aantal strategische locaties in haar werkingsgebied voorop waar een artistieke interventie op het snijvlak tussen kunst, design, architectuur en landschap een meerwaarde zou kunnen betekenen.

Aan de hand van een tweestapsprocedure vertrouwt Leiedal de realisatie van de land art ingrepen toe aan kunstenaars, (landschaps)architecten, ontwerpers of makers. Zowel individuele kunstenaars als collectieven komen in aanmerking. De ingrepen kunnen zowel een fysieke installatie, een manipulatie van het landschap, een event… inhouden. Zowel permanente als tijdelijke ingrepen zijn mogelijk. Wel wordt zoveel als mogelijk vertrokken van het principe “werk met werk”. Dit betekent gebruik maken van reeds voorziene werken in het landschap zoals baggerwerken, landschapsinrichting, aanleg van parken, inrichting publieke ruimte, infrastructuurwerken… Intercommunale Leiedal brengt dergelijke geplande werken in kaart en geeft die per locatie aan in de projectfiches. Op die manier kunnen kunstenaars, (landschaps)architecten, ontwerpers of makers deze werken aanwenden om de ingreep naar een hoger niveau te tillen.

Stap 1: Oproep naar conceptvoorstellen
Deze call for proposals is een ruime oproep naar (landschaps)architecten, ontwerpers of makers om een eerste conceptvoorstel in te dienen. Daartoe worden de nodige projectfiches met informatie over de verschillende locaties ter beschikking gesteld.

Het conceptvoorstel moet minimaal de onderstaande elementen bevatten:

·  De locatie(s) waar de indiener zijn ingreep wenst te verwezenlijken;

·  Het uitgangspunt voor het project of het verhaal dat gebracht wordt;

·  Een beschrijvende tekst, schetsontwerp of illustratie van de ingreep;

·  Het mobiliserende karakter van het werk;

·  Een ruwe raming van de kostprijs voor de ingreep;

·  Een beknopt portfolio.

De conceptvoorstellen moeten ten laatste op woensdag 17 april 2019 ingestuurd worden via het applicatieformulier of via jonas.vandeghinste@leiedal:

Eind april selecteert een commissie met vertegenwoordigers uit de kunstwereld en de lokale besturen op basis van de ingediende conceptvoorstellen.

Vervolgens gaan de lokale besturen, jury en kunstenaars in dialoog voor de nodige matchmaking zodat ieder weerhouden conceptvoorstel verder kan uitgewerkt worden op maat van de daartoe meest aangewezen locatie. De jury bestaat onder meer uit Filip Vanhaverbeke (Leiedal), Marnix Rummens (Buda Kunstencentrum), Franky Devos (Kunstencentrum Vooruit vzw), Joost Fonteyne (Wilde Westen), Paul Geerts (auteur), Els Wuyts (curatorenteam Triënnale Brugge), Katrien Laenen (Pilootprojecten Kunst in Opdracht), Patrick Ronse (Be-Part), Martine Van Kampen (curator land art Flevoland), Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester).

Stap 2: Uitwerking van een projectvoorstel
De weerhouden kunstenaars, (landschaps)architecten, ontwerpers of makers worden uitgenodigd om tussen begin mei en eind augustus hun conceptvoorstel verder uit te werken tot een projectvoorstel. Intercommunale Leiedal voorziet voor de opmaak van het projectdossier een forfaitaire vergoeding van 2.000 euro.

Minimale vereisten projectvoorstel:

·  Gedetailleerd visueel ontwerp van de ingreep

·  Plan van aanpak voor de realisatie (technisch, verloop van de werken, melding van eventuele vergunningen…)

·  Duidelijke timing in functie van oplevering halfweg mei 2020

·  Gedetailleerde raming van de kostprijs van de ingreep, inclusief raming honorarium. De kunstenaar behoudt de intellectuele rechten over zijn werk. Indien het projectvoorstel de toevoeging van een kunstwerk aan het landschap betreft, moet de indiener duidelijk aangeven aan welke voorwaarden het kunstwerk kan blijven staan op dezelfde locatie of overgenomen worden.

De uitgewerkte projectvoorstellen moeten ten laatste op dinsdag 16 juli 2019 ingestuurd worden via [email protected].

Eind augustus maakt de jury een definitieve selectie op basis van de ingediende projectvoorstellen zodat de weerhouden kunstenaars, (landschaps)architecten, ontwerpers of makers vanaf begin september volop aan de slag kunnen om hun land art ingrepen op het terrein te finaliseren tegen half mei 2020 (opening begin juni 2020-slot oktober Biënnale INTERIEUR 2020).

Samenwerking met regionale bedrijven, lokale verenigingen, burgers of scholen wordt aangemoedigd. Het kan een goede manier zijn om lokale expertise en/of materialen binnen een originele context te valoriseren. Intercommunale Leiedal beschikt over een heel ruim netwerk en kan dergelijke samenwerkingen faciliteren.

Meer info: Jonas Vandeghinste

Tel. +32 56 24 16 16