WHO publiceert rapport over groen-blauwe ruimtes en geestelijke gezondheid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceert een nieuw rapport over het belang van groene en blauwe ruimtes voor de geestelijke gezondheid: Green and blue spaces and mental health: new evidence and perspectives for action.

De groeiende erkenning van het belang van de natuurlijke omgeving, en in het bijzonder van groene en blauwe ruimtes voor de mentale en fysieke gezondheid heeft geleid tot tal van wetenschappelijke onderzoeken die bewijs leveren voor een breed scala aan gezondheidsresultaten. De COVID-19-pandemie heeft het belang van contact met groene en blauwe ruimtes nog versterkt.
Dit rapport presenteert de belangrijkste resultaten van twee systematische reviews over verschillende types en kenmerken van groene en blauwe ruimtes op de geestelijke gezondheid, uitgevoerd door de Expert Working Group (EWG) on Biodiversity and Mental Health van het EKLIPSE-project.
Naast directe gezondheids- en welzijnsvoordelen, kunnen interventies in groene en blauwe ruimtes nog andere voordelen opleveren, gerelateerd aan ecosysteemdiensten zoals klimaatadaptatie en vermindering van luchtvervuiling, en kunnen ze de kansen voor sociale interactie verbeteren. Een beter begrip van de heilzame en herstellende effecten van verschillende soorten en kenmerken van groene en blauwe ruimten kan beleidsmakers helpen bij het ontwerpen van steden die niet alleen de geestelijke gezondheid ondersteunen, maar ook de kosten voor het gezondheidszorgsysteem verlagen. De bevindingen zijn ook relevant voor niet-gezondheidssectoren, waarvan de activiteiten de planning, het ontwerp en het onderhoud van groene en blauwe ruimten beïnvloeden en daarmee indirect de gezondheid en het welzijn beïnvloeden.


Belangrijkste bevindingen

De belangrijkste bevindingen kunnen als volgt worden samengevat:
• De meeste soorten groene ruimten hebben positieve effecten op de geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven en subjectief welzijn,  zowel op de korte als de lange termijn.
• Voor alle typen groen zijn er positieve effecten op stemming of emotie.
• Op enkele uitzonderingen na hebben de meeste soorten groen ook gunstige effecten op ervaren stress, herstelresultaten en ernst van psychische stoornissen.
• Dichte vegetatie en struikgewas zijn het enige type groene ruimte dat geen of zelfs negatieve effecten op de geestelijke gezondheid leek te hebben.
• De vergelijking tussen verschillende groentypes leverde gemengde resultaten op, wat aangeeft dat er niet één groentype of kenmerk is dat het beste lijkt, of een “gouden standaard” is die het beste werkt voor iedereen, overal en op elk moment.
• Onder blauwe ruimtes werden in alle onderzoeken voordelen van de kust gevonden. Positieve associaties met mentale gezondheid bleken minder duidelijk voor binnenwateren dan voor blauwe kustgebieden.

Beleidsaanbevelingen

In het kader van stadsontwikkeling verdienen verschillende acties de aandacht:
• een holistische benadering hanteren die de rol van de natuur bij het leveren van ecosysteemdiensten omvat, met inbegrip van een breed scala aan gezondheids- en welzijnsvoordelen;
• het beoordelen van de voordelen van groene en blauwe ruimte bij het plannen en beheren van stadstransformaties vanwege hun belangrijke rol bij het aanpakken van stedelijke gezondheid;
• focussen op geestelijke gezondheid en welzijn om onderling samenhangende problemen aan te pakken (bijv. klimaatadaptatie, sociale inclusiviteit en sociaaleconomische crisis) die tijdens de COVID-19-pandemie zijn ontstaan, en werken aan een postpandemisch herstel.
U kunt het WHO-rapport hier downloaden