Scheldekaaien Antwerpen winnen LILA-Award 2021 [VIDEO]

De herinrichting van de Scheldekaaien in het gebied Sint-Andries en Zuid in Antwerpen is bekroond met de presigieuze Landezine International Landscape Award 2021 in de categorie openbaar project.

 


De LILA-awards worden elk jaar uitgereikt door de gespecialiseerde website Landezine voor vernieuwende tuin- en landschapsprojecten wereldwijd. Voor de editie 2021 werden 240 projecten ingediend.

Van parking tot ontmoetingsplek

Het gebied Sint-Andries en Zuid is een van de deelgebieden van het masterplan Scheldekaaien. Het masterplan Scheldekaaien is opgemaakt door het ontwerpbureau PROAP, in samenwerking met WIT/D-RECTA/IDROESSE. Het masterplan legde de krijtlijnen vast voor de heraanleg van de Scheldekaaien, vanaf het Eilandje in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden van de stad. Het probeert twee schijnbaar tegengestelde agenda’s te verzoenen. Aan de ene kant wil het over een lengte van zeven kilometer een Stad aan de Stroom realiseren, met een nieuwe openbare ruimte die de band tussen rivier en stad in ere herstelt. Aan de andere kant moet het Sigmaplan worden uitgevoerd om de stad te beschermen tegen datzelfde water met een nieuwe, hogere en ononderbroken waterkering. De waterkering verdeelt het kaaigebied in een droge stadszijde en een overstroombare rivierzijde.

De waterkering ter hoogte van Sint-Andries en Zuid heeft de vorm van een kronkelende dijk langs stadszijde. De dijk is ingericht als een langgerekt groen park dat uitloopt naar de kaaien ter hoogte van Nieuw Zuid en via Blue Gate Antwerp een groene corridor vormt tot aan de Hobokense polder. Boven op de dijk bevindt zich een wandelpad met een weids uitzicht over de stad en de Schelde. Het pad volgt niet één rechte lijn, maar passeert langs diverse plekken zoals groene zit- en speelruimtes, zittribunes met zicht op de Schelde, multifunctionele sportzones, een brede fiets- en wandelboulevard en een uitkijkpunt dicht bij de rivier.

Aan de waterzijde behoudt de ruimte haar maritiem karakter, onder meer door het hergebruik van de bestaande kasseien. De kasseivlakte ter hoogte van het Zuiderterras kan gebruikt worden voor grotere evenementen. Ook de aanwezige kraansporen zijn bewaard en grote zeeschepen kunnen blijven aanmeren aan de bolders langs de Blauwe Steen. Daarnaast zijn er ook sportvelden aangelegd met een vlakke ondergrond op de kaaivlakte, opnieuw met uitzicht op de Schelde. Aan de Zuidersluis is een hellend vlak gemaakt zodat iedereen dicht bij het water kan komen. Het historische havenhekwerk is behouden en gerestaureerd. Op drie plaatsen waar geen dijk aanwezig is, zijn er mobiele poorten die enkel sluiten wanneer er overstromingsgevaar dreigt.

In een volgende fase, vanaf 2022, worden het park en de open ruimte langs het water worden verder doorgetrokken en voorzien van 2 sportvelden, een skatezone en een  tweede speeltuin. Er wordt 4.000m² extra groen voorzien in het  overstroombare gedeelte aan de Schelde en het Sint-Michielsbastion wordt zichtbaar geïntegreerd in de kaaivlakte. Ook de rijweg op de Sint-Michielskaai wordt heraangelegd met een breed voetpad, een nieuw fietspad en een parkeerstrook. In 2020 zijn de stabilisatiewerken gestart. Daarna, vanaf 2022, kan de heraanleg van het openbaar domein starten tot aan de Sint-Michielstraat. In een derde fase start de heraanleg tot de Sint-Jansvliet met onder meer de aanleg van een tweede hondenloopzone.

Bekijk hier de overige laureaten van de Landezine-Awards 2021