Cursus Ontwerpen met planten / Combinaties, compositie, dynamiek

De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL) en de Tuinen Mien Ruys organiseren een beplantingscursus, speciaal gericht op verdieping van de vakkennis van tuin- en landschapsarchitecten.

Het ontwerp van de beplanting blijft vaak onderbelicht, ook al hoort het tot het hart van de tuin- en landschapsarchitectuur. Tijdens deze cursus gaat het niet zozeer om de kennis van het sortiment, maar om het ontwerp van de dynamiek van beplanting in tijd en ruimte. Begrijpen hoe de beplanting zich ‘gedraagt’ bij groei, bloei en verval, en in relatie tot de omgeving, blijft bij het uitoefenen van de professie veelal onuitgesproken. Het doel is de manier van waarnemen aan te scherpen en verbanden te leggen tussen context en compositie; oog, hoofd en hand; vorm, kleur en ruimte en niet te vergeten: de verandering tijdens de seizoenen.


In deze praktische, 3- daagse cursus worden stap voor stap beplantingscombinaties, beplantingscomposities en de dynamiek in de tijd behandeld, waarbij kennis verwerven (lezingen en rondleidingen) en kennis toepassen (ruimtelijk schetsen, ontwerpexperimenten) elkaar afwisselen. Elke bijeenkomst start met een rondleiding, waarna ruimtelijke schetsen van bestaande beplantingssituaties worden gemaakt, geanalyseerd en verder ontworpen, gelet op combinaties en composities in ruimte en tijd. Door telkens met een andere blik naar voortdurend veranderende beplantingen te kijken, groeit geleidelijk het besef van verbanden in ruimte en tijd.

De cursus wordt gegeven in de Tuinen Mien Ruys, Moerheimstraat 84, Dedemsvaart, op zaterdag 25 april 2015, 4 juli 2015 en 19 september 2015, van 10.00-20.30.

Voor meer informatie en inschrijven klikt u hier.