Westpark in Augsburg wint Deutscher Landschaftsarchitektur-Preis 2021

De Deutscher Landschaftsarchitektur-Preis wordt sinds 1993 jaarlijks georganiseerd door de Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA). Het Westpark in Augsburg van het bureau Lohaus ∙ Carl ∙ Köhlmos, Landschaftsarchitekten ∙ Stadtplaner uit Hannover, werd dit jaar bekroond met de eerste prijs. Het gaat om een nieuw park van 60 ha op de vroegere Sheridan- en Reesekazernes van het Amerikaanse leger.

Met de Deutscher Landschaftsarchitektur-Preis wil de BDLA sociaal en ecologisch georiënteerde landschapsarchitectuur en hedendaagse open ruimteplanning in de kijker plaatsen. De verstedelijking en de transformatie van plattelandsregio’s, klimaatverandering en energietransitie en momenteel de gevolgen van een pandemie vormen grote ruimtelijke uitdagingen. Bestaande infrastructuren worden voortdurend aangepast aan de veranderde omstandigheden en complete systemen moeten worden omgebouwd. Een fundamentele heroverweging en strategische / visionaire actie op alle planningsniveaus is vereist voor de ontwikkeling en implementatie van deze nieuwe systemen.


Het Westpark

Na het verlaten van de Amerikaanse Sheridan- en Reese-kazernes in Augsburg in 1998 liet de stad een masterplan opstellen dat de nieuwe wijk opsplitst in een commercieel centrum in het westen en een woonfocus in het oosten. De intensieve inspraak van de burgers maakte al snel duidelijk dat de nieuwe wijken het grote gebrek aan open ruimte in de aangrenzende wijken moesten opvangen. Het Westpark, ontworpen door het bureau Lohaus ∙ Carl ∙ Köhlmos, Landschaftsarchitekten ∙ Stadtplaner, vormt een open en modern landschapspark met een van zuid naar noord meanderend pad dat als een structurerend en verbindende groene corridor het stadscentrum ontsluit en verschillende wijken met elkaar verbindt.
Overblijfselen van de kazerne zijn ingebed in een graslandschap met bomen. Een meanderend lint loopt als leidraad door het park en verbindt het met het omringende landschap. Het verandert van breedte, individuele sporen drijven uit elkaar, verbinden weer. De tussenliggende ruimtes zijn bijzondere plekken, vaak multifunctionele ruimtes met sport en spel voor alle leeftijdsgroepen en in verschillende vormen. Grasheuvels op verschillende hoogtes, grote rotsblokken waaruit gedeeltelijk water gutst, nodigen uit om te spelen. Het lichte asfaltlint is een snelle of een langzame wandelverbinding, afhankelijk van de gekozen lus. De bestaande bomen werden behouden en aangevuld met Noord-Amerikaanse, felrode, oranje of geelgekleurde boomsoorten.

Op de website landschaftsarchitektur-heute.de vindt u meer informatie over het Westpark in Augsburg en over de andere laureaten van de Deutscher Landschaftsarchitektur-Preis 2021