Berchem krijgt tijdelijk Transitieplein

Het terrein in Oud-Berchem tussen het districtshuis, bibliotheek De Poort en de Academie Berchem krijgt tegen eind 2017 een nieuwe invulling die in het teken staat van kunst, creativiteit, cultuur en ontmoeting. Het gaat om een tijdelijke invulling in afwachting van de definitieve heraanleg van de ruimte.

Vandaag is de openbare ruimte tussen het districtshuis, bibliotheek De Poort en de Academie Berchem versnipperd en weinig toegankelijk voor bewoners. Het district Berchem wil deze ruimte omvormen tot één openbare en creatieve ontmoetingsplek. Tegen eind 2017 krijgt de ruimte alvast een tijdelijke invulling als creatief transitieplein met een kunstzinnige ziel. Op die manier krijgen de bewoners reeds een beeld van de toekomstige volumetrie van het plein.


Om het hoogteverschil tussen het plein achter het districtshuis en de ruimte achter de Academie Berchem en bibliotheek de Poort te overbruggen, wordt een helling voor fietsers en voetgangers en een lange houten trap gemaakt. Er komt ook een houten zittribune aan de kant van de Academie en ruimte voor evenementen. De bestaande bomen blijven allemaal behouden en worden verwerkt in het transitieplein.

OMGEVING en aannemer Van Raak wonnen de design & build opdracht voor de realisatie van het tijdelijk Transitieplein in het district Berchem.

De ontwerpers maken gebruik van houten palen om de toekomstige bouwvolumes nu al tastbaar te maken. De rijen palen geven de Academie Berchem de mogelijkheid om creatieve werken op te hangen en tentoon te stellen voor de buurt. Groenslingers geven aan waar er een overbrugging tussen de gebouwen zal komen.

De opening van het tijdelijk plein is gepland in december 2017.