Studienamiddag stedelijke landschappen

De Vlaamse Confederatie Bouw zet al geruime tijd in op de uitbouw van een kenniscentrum om de toepassingen van ecologische en natuurtechnische materialen en handelingen in de bouw te stimuleren. De studienamiddag stedelijke landschappen, op 6 juni 2019 in Lamot in Mechelen, moedigt de toepassing van deze producten en technieken verder aan.

De leefbaarheid van woon- en werkomgeving in centra en kernen staat hoog op de agenda. Essentieel zijn brede inzichten in de structuur en het landschap van een stad of gemeente en in de noden van de inwoners op bijv. wijkniveau. Vandaag rijzen over heel Vlaanderen kwaliteitsvolle projecten uit de grond met oog voor groenblauwe dooradering om de aantrekkelijkheid en de inbedding in de omgeving te stimuleren. Dat betekent ruime aandacht voor groen – zoals groene daken en gevels, terrastuinen, stadsparkjes enz. – en de aanwezigheid van waterpartijen die uitnodigen om ontmoetingsplaatsen te creëren in vaak een verkeersluwe omgeving. Natuurtechnische ingrepen helpen om verkoeling te brengen in de stad en hitte-eilandeffecten te voorkomen. Daarnaast biedt het een bijkomend instrument in water-robuust bouwen. Niet alleen om de aantrekkelijkheid van een woon- en werkomgeving te versterken, maar ook om de biodiversiteit naar een hoger niveau te tillen.


Meer info: VCB