Beleidsforum ‘Aan de slag met groenblauwe dooradering’

Op 11 oktober organiseert het departement Omgeving een online beleidsforum over groenblauwe dooradering.

Problematieken zoals droogte, hitte, overstromingen, verlies aan biodiversiteit… zijn helaas maar al te actueel. Het zijn dan ook belangrijke uitdagingen voor het omgevingsbeleid! Daarom werken we aan natuuroplossingen die zorgen voor meer groenblauwe infrastructuur tot in onze stads- en dorpskernen. Deze fijnmazige groenblauwe aders creëren cruciale verbindingen tussen onze natuurgebieden.


Tijdens het online beleidsforum op 11 oktober van 9.30 tot 12.30 u worden een aantal beleidsontwikkelingen belicht vanuit verschillende invalshoeken:

  • Groenblauwe netwerken in de bebouwde omgeving
  • Kennisdeling vanuit de pilootgroepen groenblauwe netwerken en bouwshift
  • De nieuwe hemelwaterverordening
  • Beleidsverkenning ‘tuinen die deugd doen’
  • Samen werk maken van een klimaatadaptieve omgeving

Inschrijven kan tot en met 5 oktober, 12 u.