Werelddag van de Stedenbouw 2022 / Ruimte voor water

Thema van de jaarlijkse Werelddag van de Stedenbouw, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en  Planning (VRP), is dit jaar ‘Ruimte voor water’. De studiedag heeft plaats op 24 november 2022 in Kortrijk.

Er is geen ontkomen aan: als ruimtemaker krijg je vroeg of laat het thema water op je bord. Droogte, overstromingen en zorgwekkende vervuiling dwingen ons koers te veranderen. Het is dan ook indrukwekkend hoe de kennis over ons watersysteem groeide de voorbije jaren. Die kennis vormt steeds meer de basis van een nieuwe generatie plannen en ontwerpen. De bewustwording over de waterkwaliteit en -kwantiteit dringt door op diverse schaalniveaus: bij de realisatie van innovatieve projectontwikkeling op lokaal niveau, de uitrol van groenblauwe netwerken op regionaal niveau en in beleidsplannen en wetgeving op Vlaams en Europees niveau. Nature based solutions leiden tot innovatieve en multifunctionele ontwerpen, die bewoners en gebruikers ‘dichter’ bij water brengen. Met de bodem als spons in ons achterhoofd vinden we onze landschappen en bebouwde omgevingen opnieuw uit, met ongeziene kansen voor de ruimtelijke kwaliteit. Iedere schone druppel telt. Iedere gewipte tegel telt. Iedere nieuwe meander ook.


Ruimte voor water is een opdracht voor stedenbouwkundigen, ontwerpers, planners, hydrologen, milieu- en klimaatambtenaren, rioolbeheerders, landschapsbeheerders, burgers, bedrijven en politici samen.

Bekijk hier het volledige programma