Antwerpen / Een nieuw park met uniek zicht op de Schelde

Eind 2018 opende de Belvedère in het Droogdokkenpark: een nieuwe unieke, groene uitwaaiplek van 11 hectare met zicht op de Schelde.

 


Het Droogdokkeneiland is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het gebied bevindt zich in het noorden van de stad, op het Eilandje. Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal 7 deelgebieden aan. Het 18 hectare grote Droogdokkeneiland in het noorden van de stad is daar een van.

Droogdokkeneiland

Het gebied krijgt een fraaie bestemming als grootstedelijk park en groene uitwaaiplek. Dankzij de unieke ligging in de buitenbocht van de Schelde is het gebied een scharnierpunt tussen stad en haven, een punt waar beide werelden samenkomen. Het Droogdokkeneiland bestaat enerzijds uit een natuurlijke oever langs de Schelde en anderzijds uit het nabijgelegen gebied van de droogdokken zelf.

Het ontwerp voor het Droogdokkenpark vertrekt vanuit een groot respect voor de bestaande kwaliteit van de plek en behoudt ook sterk het huidige karakter van de site. Zo krijgt het nieuwe park tussen stad en haven een natuurlijke getijdenoever langs de Schelde, waar zich slikken en schorren zullen vormen. Er komt ook een avontuurlijke speelzone en een park met een natuurlijk amfitheater voor kleine evenementen.

Belvédère

Eind september 2018 opende het eerste deel van het Drookdokkenpark met de Belvédère: een zeshoekig, architecturaal uitkijkpunt van 2 hectare groot aan de Schelde waarin de nieuwe kaaimuren verwerkt zijn.  Aan de Schelde trok De Vlaamse waterweg nv een nieuwe waterkering op die mooi in het platform geïntegreerd is. Op het uitkijkpunt legde AG VESPA samen met aannemer Artes Roegiers een park aan met 65 nieuwe bomen, een wandelpad rondom en een plein aan de ingang van de Belvédère. Er is ook een parking met negentig plaatsen voorzien aan de Kattendijkbrug, de toekomstige ingang van het park.

Om het achterliggende gebied te beschermen tegen wateroverlast legt De Vlaamse Waterweg nv ook een nieuwe dijk aan. De volledige dijk krijgt een veilige hoogte van 1 meter boven het huidige kaaioppervlak (8,25 meter), zoals vastgelegd in het Sigmaplan. De nieuwe Sigmadijk vormt een belangrijk element in de overgang tussen het natuur- en cultuurlandschap in het park. Zachte glooiingen laten de waterkering opgaan in de omgeving.

AG VESPA coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien in de verschillende deelgebieden en legt samen met de stad het openbaar domein aan. Het ontwerp van het Droogdokkenpark is van Van Belle & Medina Architects en Vogt Landscape Architects. De Vlaamse Waterweg nv is verantwoordelijk voor de kaaimuurstabilisatie en de waterkering.

 

Foto’s: AGVespa & Van Belle & Medina Architects