Webinar: Regenwater en vergroenen slim combineren

Op 15 oktober 2021 organiseert Inverde een online opleiding over de realisatie van groenblauwe netwerken.

Water langer vasthouden is meer dan ooit noodzakelijk. En ook de roep om meer vergroening klonk nog nooit zo luid. Gelukkig bevatten tuinen en openbare ruimte in steden en dorpen een gigantisch potentieel. Net daarom is er nood aan meer kennis bij de realisatie van groenblauwe netwerken.


Die krijg je tijdens dit webinar van expert Birgit De Bock. Zij geeft je de technische uitleg en de nodige bagage over groenblauwe netwerken. Zoals de wettelijke vereisten op vlak van waterberging, de diverse bestaande relevante hulpmiddelen voor lokale partners en ook de relevante subsidieoproepen over groenblauwe initiatieven voor gemeenten worden vermeld.

Tijdens dit webinar van ongeveer 2 uur komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De verschillende infiltratiesystemen met focus op bovengrondse infiltratie en de manier waarop het inzetten van groen kan gekoppeld worden aan waterberging.
  • Belang van:
    – infiltratietechnieken zoals infiltratiestroken, wadi’s, infiltratiekommen, infiltratievelden, raingardens …
    – correcte aanleg
    – correct onderhoud
  • Uitleg praktijkvoorbeelden

Op het einde van dit webinar kan je aan de slag met de aanleg van blauwgroene systemen zowel op kleine als grotere schaal. Je kent de verschillende infiltratiesystemen. En je kan inschatten hoe deze werken, waar ze te gebruiken en welke meerwaarde ze creëren voor de omgeving. Zo herken je na dit webinar alle opportuniteiten om een groenblauw netwerk te voorzien.

Meer info en inschrijven: inverde.be