TU Delft start onderzoek over ’bomensteden’

TU Delft gaat de komende drie jaar samen met de branchevereniging VHG alle kennis samenbrengen over ‘Urban Forestry’ of ‘bomensteden’.

 


De steden staan voor grote uitdagingen. Bomen en bossen kunnen een belangrijke rol spelen in de duurzame toekomst van de stad, maar komen om diverse redenen in het gedrang. De verdere ontwikkeling vereist meer academische en professionele aandacht. Om deze reden start Branchevereniging VHG in samenwerking met de TU Delft een Research Fellow(ship) Urban Forestry op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Dr. René van der Velde is landschapsarchitect en universitair hoofddocent aan de TU Delft. Samen met de ‘fellowship’ van deskundigen uit het werkveld zal hij de komende drie jaar werken aan een nieuwe ‘taal’ om de symbiose tussen steden en bomen te verbeteren. “Ik noem het Urban Forestry 1.0 waarbij we een verzameld werk maken van alle kennis die er al is over bomen in de stad en die we nog gaan ontwikkelen. Geen boek over stadsbomen, maar een boek over bomensteden.”

Vooraan in de keten
“Het is belangrijk om bomen een plek te laten behouden in de toenemende verdichting in de steden”, stelt directeur Egbert Roozen van VHG. “We moeten kijken wat bomen kunnen toevoegen aan de leefbaarheid van de omgeving, denk aan gezondheid, luchtkwaliteit enzovoorts. Wat voor soorten hebben op een bepaalde plek het beste effect? En hoe creëren we goede groeiplaatsen voor bomen in de dichtbebouwde steden? Dat zijn belangrijke aspecten om verder te onderzoeken en een plaats te geven in verdere stedelijke ontwikkeling. We willen bovendien bereiken dat groen – en dus ook bomen – vooraan in de ontwikkelketen komt. Ik verwacht veel kennis en informatie uit deze fellowship om daarin een grote stap te maken.”