Vlaams actieplan voor wilde bestuivers

Met de slogan “Minder beton, meer bijen” wil het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid gemeentebesturen, bedrijven en burgers aanmoedigen om zich in te zetten voor een betere leefomgeving voor bijen.

Van de 381 soorten wilde bijen die in ons land voorkomen, is 32 procent bedreigd en 11,8 procent uitgestorven. In het plan worden enkele acties gebundeld om de negatieve populatietrend om te buigen. Het actieplan voorziet onder meer in de algemene afbouw van het gebruik, onder meer door het overleg aan te gaan met de federale collega’s over een aanscherping van het federaal pesticidenbeleid en de steun voor de Europese initiatieven om het gebruik van bestrijdingsmiddelen af te bouwen.


Maar ook Vlaanderen zelf neemt concrete acties. Zo gaat het samen met de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) sterker inzetten op alternatieve bestrijdingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor de eikenprocessierups. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) krijgt dan weer als opdracht mee lichtvervuiling tegen te gaan in eigen natuurgebieden en zal lichtpollutie opnemen als belangrijke randvoorwaarde bij toekomstige natuurbeheerplannen. Vlaanderen voorziet daarnaast investeringen in “bestuivershotspots” in stedelijke gebieden, wilde planten en nestgelegenheid op begraafplaatsen, parken, speeltuinen en parkings. ANB drijft de handhaving van het bermbesluit op. Lokale besturen zullen ondersteuning krijgen met opleidingen voor hun groenmedewerkers en bermbeheerplannen in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Ten slotte wordt ook werk gemaakt van educatieve acties om het bewustzijn over en het belang van wilde bestuivers te vergroten.

Download hier de Bijenkrant ‘Minder beton, meer bijen’.