Schelde, oude scheldemeander aan de kant van De Pinte

Water-Land-Schap is investering in klimaatadaptatie [VIDEO]

De Vlaamse regering heeft het landinrichtingsproject Water-Land-Schap goedgekeurd. Over een periode van tien jaar zal bijna 10 miljoen euro geïnvesteerd worden in de geïntegreerde aanpak van problemen met water in landelijke gebieden.

 


Het doel van het landinrichtingsproject is om problemen met water in landelijke gebieden op te lossen door een geïntegreerde aanpak, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied, zoals landbouwers en bedrijven, dorpsbewoners en water- en landschapsbeheerders.

Op Vlaams niveau worden volgende krachten gebundeld: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Milieumaatschappij, Departement Omgeving, Departement Landbouw en Visserij, Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaams Kenniscentrum Water, onderzoekscentra ILVO en VITO en Architecture Workroom Brussels.

14 deelprojecten
Het landinrichtingsproject Water-Land-Schap bestaat uit 14 deelprojecten. €5.750.000 landinrichtingssubsidie gaat naar de uitvoering van die deelprojecten, die geselecteerd werden na een oproep Water-Land-Schap in 2017. De uitvoering van de deelprojecten gebeurt door 14 lokale coalities, die bestaan uit samenwerkingsverbanden tussen o.a landbouwers, lokale besturen, verenigingen en bedrijven. Elk van deze gebieden kan dankzij het landinrichtingsproject kwaliteitsvoller ingericht worden:

• De beekvallei van de Gaverbeek klimaatbestendiger maken;

• De erosieproblematiek oplossen in de drinkwatervoorziening (Dikkebusvijver en Zillebekevijver in Ieper) en robuuste valleien van de Kleine Kemmelbeek en Wijtschaatse/Bollaertbeek beschermen tegen erosie en inspoelen van nutriënten;

• Gepaste oplossingen bieden voor droogte en wateroverlast in de intensieve groenteregio Midden-West-Vlaanderen;

• De waterkwaliteit van de unieke Barbierbeek verbeteren en de structuurkwaliteit en de biodiversiteit langs de meanderende Barbierbeek verhogen in combinatie met duurzaam landbouwgebruik;

• Overstromingen langs de Maarkebeek integraal aanpakken en hogere ruimtelijke kwaliteit in combinatie met landbouw creëren in het stroomgebied van de Maarkebeek;

• In gepaste begeleiding voorzien van een tomatenbedrijf in Deinze bij het hergebruik van water uit zijn onmiddellijke omgeving zodat minder grondwater opgepompt hoeft te worden; zoeken naar een win-winsituatie voor een kwaliteitsvolle ontwikkeling van het tuinbouwgebied in Deinze en omstreken door water uit het aardappelbedrijf Agristo te hergebruiken en door het regenwater van het industriegebied Prijkels af te voeren;

• Minder overstromings- en droogtegevoeligheid en een betere waterkwaliteit bewerkstelligen in de Mechelse groenteregio;

• Samen met de landbouwers een betere waterkwaliteit, buffers tegenoverstroming en droogtemaatregelen creëren in de Vallei van de Aa;

• Bovenstroomse maatregelen tegen droogte, wateroverlast en waterkwaliteit in Ravels aanpakken;

• Een klimaatbufferend groenblauw netwerk in de Vallei van de Zennebeemden (Vlaamse rand) aanleggen;

• De Laakvallei omvormen tot een klimaatbestendige regio;

• Een kwaliteitsvolle Getestreek ontwikkelen;

• Samen met de landbouwers een groenblauw netwerk aanleggen in de Herk- en Mombeekvallei;

• Natuurinclusieve landbouw in de Maasvallei ontwikkelen.

Meer informatie over de 14 geselecteerde projecten vind je op de website van de VLM.