Cursus Toekomstbestendig ontwerpen met beplantingen

De Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten NVTL organiseert een Cursus Toekomstbestendig ontwerpen met beplantingen. De cursus wordt gehouden in op 10, 16 mei en 7, 28 juni 2019 in het Arboretum Belmonte te Wageningen. 
Doel van de vierdaagse cursus is theorie en praktijk over het ontwerpen met houtige gewassen, vaste planten en inheemse kruiden aan de hand van concrete locaties in de gemeente Wageningen. De focus ligt op het verdiepen van de kennis van groei, bloei en verval van het plantmateriaal van border, heestervakken, straatbomen tot bosvak. De cursus is gericht op integrale methoden, duurzame patronen, diverse omlooptijden en het combineren van planten. Doelgroep zijn tuinontwerpers en landschapsarchitecten, die kennis willen delen over beplantingsmethoden in de loop der tijd. Aan de orde komen: o.a. groeivoorspelling, onderhoud, groeicurven, kosten, biodiversiteit, groenbeleving en het zelf ontwerpen onder deskundige leiding. De beplantingsontwerpen worden beoordeeld en de cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Download hier het hele programma.


Inschrijven kan tot uiterlijk 1 mei.