VVOG-Symposium ‘Kiezen voor groene gemeenten’

De Vereniging voor Openbaar Groen VVOG organiseert op woensdag 20 september 2017 een symposium over ‘Kiezen voor groene gemeenten – De natuurvoordelen van openbaar groen’.

Meer en meer wordt duidelijk dat de aanwezigheid van groen in onze woonomgeving van cruciaal belang is voor de (be)leefbaarheid ervan. Stilaan groeit ook het besef dat we de natuur in het algemeen en de groene ruimten in onze nabije woonomgeving in het bijzonder niet vrijblijvend kunnen benaderen. De ecosystemen rondom ons zijn leveranciers van allerlei voordelen die we niet langer mogen en kunnen onderschatten.


Het veranderende klimaat noopt ons ook om grondiger na te denken over het efficiënt en zorgvuldig inzetten van groen en natuur ten voordele van de leefbaarheid van onze planeet. Meer in het bijzonder moeten we ons bezinnen over het belang van openbaar groen om onze woonomgeving leefbaar te houden. Steden en gemeenten zijn in dit verband unieke locaties om te leren omgaan met klimaatbestendige en duurzame technieken en oplossingen. Het behoud van voldoende bomen en bossen is cruciaal om onze planeet en onze directe woonomgeving leefbaar te houden. Zoals ook het verzekeren van voldoende genetische variatie en aandacht voor biodiversiteit uiterst belangrijk is.

De druk op de open ruimte in Vlaanderen is groot terwijl de ruimte beperkt is. Veel gebruiksfuncties overlappen mekaar. Bij het opmaken en uitvoeren van ruimtelijke plannen moeten we goed beseffen dat de open ruimten leveranciers zijn van onvermoede en levensnoodzakelijke voordelen, de zogenaamde ecosysteemdiensten. We kunnen ook spreken van natuurvoordelen, zoals beschikbaarheid van proper water, zuivere lucht, bescherming tegen overstromingen, natuurbeleving, recreatiemogelijkheden. Het besef dat groen en natuur een reële waarde hebben is groeiende maar is dit besef voldoende doorgedrongen in ons praktisch handelen?

 

Programma
09:00    Onthaal

09:25    Openingstoespraak
09:30    Groen in de verstedelijkte omgeving, een ecologische benadering – Een variatie aan vormen en mogelijkheden – prof. Martin Hermy, KU Leuven, Afd. Natuur, Bos en Landschap
10:00    Ecosysteemdiensten als insteek voor een betere leef- en woonomgeving – Benoemen en kwantificeren van de voordelen van (openbaar) groen – dr. Jan Staes, Universiteit Antwerpen
10:30    Pauze
10:50    Functionele biodiversiteit, drijver van ecosysteemdiensten – Integrerende benadering om de impact van ecosysteemdiensten van stedelijk groen te evalueren – prof. Roeland Samson, Universiteit Antwerpen
11:20    Het inzetten van ‘blauw-groene ecosysteemdiensten’ bij ruimtelijke planning en stedenbouw – Pleidooi voor verstandige verdichting, meer sociale cohesie én meer urbane biodiversiteit – prof. em. Erik Rombaut, KU Leuven, Dept. Architectuur en Stedenbouw
11:50    Participatieve planningsprocessen voor lokaal groen – Welke mogelijkheden biedt de ecosysteemdienst-benadering?, Francis Turkelboom en Wim Verheyden, INBO
12:20    Afronding voormiddag
12:30    Lunchpauze
13:30    Welke ecosysteemdiensten levert mijn gemeente – resultaten van ECO-PLAN-studie – dr. Jan Staes, UAntwerpen
13:50    Het Lobbenstad-model – Toetssteen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Sint-Niklaas – Christel Geerts, schepen stad Sint-Niklaas
14:10    Ecosysteemdiensten in de gemeentelijke beleidsplannen van Brasschaat – Jan Moereels, Brasschaat en Guy Heutz, Hesselteer bvba
14:30    De Antwerpse Groentool – informatie en inspiratie voor stadsplanners om de functies van groen optimaal te benutten – Iris Gommers, stad Antwerpen
14:50    Pauze
15:10    De baten van groen in de stad – waarderen met de Natuurwaardeverkenner – Steven Broekx, VITO
15:30    Geluidsperceptie en de positieve invloed van groen – Resultaten van een studie langs de Gentse Ring – prof. Timothy Van Renterghem, UGent
15:50    GreenAir-project – Het inzetten van groen voor een gezondere buitenlucht – prof. Roeland Samson, Universiteit Antwerpen
16:10    Slottoespraak – Pleidooi voor een duurzaam gemeentelijk groenbeleid

Het symposium gaat door in het VAC Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria-Hendrikaplein 70, 9000 Gent
Alle informatie vindt u op de website van VVOG.