Onderzoek naar bomen zonder bladluizen

In een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject gaan wetenschappers van de faculteit Natuur & Techniek – HoGent op zoek naar boomsoorten of cultivars die niet of weinig gevoelig zijn voor bladluizen. Via het meten van druppels honingdauw worden verschillen in aantal bladluizen gemonitord. Dankzij de bijdrage van burgers zullen gegevens met betrekking tot de bladluisgevoeligheid en standplaats van verschillende bomen in Vlaanderen in kaart worden gebracht.

 


Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Van zodra ze met bladluizen aangetast zijn, worden ze door omwonenden echter vaak als hinderlijk ervaren. Bladluizen produceren namelijk honingdauw. Dat is een kleverig goedje dat in de directe omgeving van de boom terechtkomt. Auto’s, banken en terrassen krijgen een kleverig laagje, tot grote ergernis van de omwonenden. Naast het vervuilen van de omgeving, vormt honingdauw bovendien een voedingsbodem voor roetdauwschimmels die niet alleen de fotosynthesecapaciteit verminderen, maar ook de sierwaarde van de planten sterk aantasten.
Door het algemeen verbod op chemische gewasbescherming in de openbare ruimte en vanuit een gezondheids- en milieuperspectief, dringt de zoektocht naar alternatieve beheersingsstrategieën zich op. Kiezen voor minder gevoelige soorten of cultivars zou een oplossing kunnen bieden om de overlast veroorzaakt door deze insecten op een milieuvriendelijke manier in te perken.

Cultivars in de strijd tegen bladluizen
Onderzoekers van HoGent namen de proef op de som en testten vijf esdoorn-, eik- en lindecultivars en/of soorten op gevoeligheid voor bladluizen. Tweewekelijks onderzochten ze de spontaan voorkomende bladluizen in verschillende bomen van elk van deze cultivars.

Uit de eerste resultaten van de proef blijkt dat bladluisaantasting sterk varieert naargelang de boomsoort/cultivar. Van de vijf geteste eikcultivars bleken Quercus palustris en Quercus coccinea het minst gevoelig. Van de lindecultivars slaagde vooral Tilia tomentosa ‘Brabant’ met glans. Bij esdoorn was Acer platanoides ‘Drummondii’ het minst geliefd bij bladluizen. Quercus rubra, Q. petraea, Tilia cordata ‘Rancho’ en Acer platanoides ‘Crimson king’ bleken de gevoeligste cultivars te zijn van de respectievelijk geteste eiken, lindes en esdoorns. In de komende jaren zal blijken of deze trends standhouden en worden bijkomende cultivars en soorten getest op bladluisgevoeligheid.

Zelf de handen uit de mouwen steken?
Wil je zelf ook je steentje bijdragen aan dit onderzoeksproject? Om op grote schaal te achterhalen welke boomsoorten-en cultivars gevoelig zijn voor bladluisplagen, wordt de hulp van de burgers ingeroepen. Hebt u een boom in uw tuin of straat die u onder de loep wil nemen? Ideaal. Registreer u gratis op www.hogent.be/invrivi, ontvang het monitoringsmateriaal en ga aan de slag.
Meer info: [email protected] en [email protected].