Zennepark genomineerd voor European Garden Award 2021

Het Zennepark in Brussel is door het European Garden Heritage Network EGHN genomineerd voor de European Garden Award 2021 in de categorie ‘Hedendaags park of tuin’. Het Zennepark, dat de natuurlijke grens vormt tussen de gemeenten Schaarbeek en Brussel-Stad, is niet zozeer een park dan wel een langgerekte publieke tuin, een ‘promenade’ om te kuieren, te struinen en te tuinieren. Het is de eerste schakel van de nieuwe Groene Kleine Ring in het noorden van Brussel.

Het Zennepark, ontworpen door La Compagnie du Paysage, ligt op een voormalige bedding van de Zennearm die zich over drie huizenblokken uitstrekt. Het is een corridor voor zachte mobiliteit middenin de kanaalzone. Het park is opgebouwd uit ruimtes die tussen de huizenblokken liggen. Zo wordt er tegemoetgekomen aan het nijpende tekort aan groengebieden in dit dichtbebouwde stuk Brussel.


Op termijn is het bovendien de bedoeling dat er een fiets-wandelpad komt op de spoorwegbermen langs de Sibelga-site en het Koninklijk Domein. Er zijn eveneens plannen voor een voetgangers- en fietsersbrug over het kanaal die doorloopt tot aan de 21 juli-square in Laken (Koninklijk Parkstraat).

Lees hier meer over de European Garden Award 2021