VLARIO Provinciale contactdagen 2022

VLARIO organiseert in oktober en november opnieuw haar provinciale contactdagen. Tijdens deze contactdagen trachten zij alle betrokkenen in de provincie te bereiken, zoals de gemeentebesturen, andere openbare instellingen, studiebureaus, aannemers, etc. om hen te informeren over de recentste ontwikkelingen in de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector. Het netwerkmoment op de contactdag is ook een uitgelezen kans om uw collega’s beter te leren kennen en kennis en ervaring uit te wisselen.

Het programma werd samengesteld door de werkgroep gemeenten. Volgende toelichtingen komen aan bod:


  • De Blue Deal in de praktijk: wat levert dit op?
  • Nieuwe GSV Hemelwater – wat verandert er?
  • Wat bij niet (correct) afkoppelen van regenwater: GAS, belasting, schadevergoeding,… ?
  • Opmaak groenblauw gemeentelijk reglement waarin ook klimaat en hittestress worden aangepakt.
  • Hoe circulariteit in bestekken voor infrastructuurwerken implementeren? Toelichting PCR (product category rules) voor Riolering
  • Bronbemaling – stand van zaken
  • Vervolgstappen hemelwater- en droogteplan
  • Vragenronde en aansluitend netwerkmoment

Programma en inschrijving