© award.thegreencities.eu | OMGEVING Landscape Architecture.Urbanism

Kerktuin Wetteren Belgisch kandidaat voor Green Cities Europe Award

De nieuwe kerktuin in Wetteren is geselecteerd als Belgisch kandidaat voor de Green Cities Europe Award. De Award is een initiatief waarmee Green Cities Europe inspiratie biedt voor het vergroenen van de leefomgeving.

De prestigieuze European Green Cities Award vormt het sluitstuk van het Europese promotieproject ‘More Green Cities for Europe’ in 2021. Het doel van de ‘European Green Cities Award’ is om beslissingsnemers en belanghebbenden in openbaar groen te inspireren, informeren en activeren over het belang van bomen en openbaar groen.


De Kerktuin van Wetteren was een van de eerste gerealiseerde ‘Proeftuinen ontharding’ in het kader van de campagne ‘Vlaanderen breekt uit’, die in 2018 werd gelanceerd door de Vlaamse overheid. Het project werd vorig jaar ook bekroond met de eerste prijs Publieke Ruimte in de categorie ‘Omgevingsgroen’

Om een verbinding te maken tussen de Markt en de Schelde werden een aantal gebouwen dicht bij de kerk afgebroken en werden samen met de omliggende ruimte onthard en aangelegd als openbare stadstuin. Door deze ingrepen ontstaat er meer publieke ruimte en het monumentale karakter van de kerk komt beter tot zijn recht. Bovendien ontstond een aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke verblijfsplek met een bloementuin en zitgelegenheid in het hart van de gemeente. De tuin vormt tevens een cruciale groene verbinding tussen de Markt en de Schelde. Hij overbrugt een hoogteverschil van meer dan vijf meter en loopt trapsgewijs af naar de Schelde.

Met dit project zet de gemeente ook in op klimaatadaptatie en klimaatmitigatie om een klimaatrobuuster en leefbaarder centrum uit te bouwen. De belangrijkste speerpunten van het ontwerp van ontwerpbureau OMGEVING uit Antwerpen, in samenwerking met OM\ AR architecten (voor het sloopdossier) en BDA Engineering (stabiliteitsstudie keermuur), waren het bufferen en infiltreren van regenwater in kwalitatieve plantenborders, het recupereren van regenwater en het toepassen van circulaire materialen. Zo werden kasseien afkomstig uit de projectzone en een deel van de funderingsmuur van de oude gebouwen hergebruikt. Het water dat van het dak van de kerk loopt en van de omliggende straten wordt opgevangen in vijf grote regenwaterputten met in totaal een capaciteit van 100.000 liter. Dat water wordt tijdens de droge zomermaanden hergebruikt in functie van het onderhoud van de beplanting. Indien de waterputten vollopen, kan het regenwater overstorten in de tuin waar het kan infiltreren in de bodem. Er werd ook gezorgd voor meer biodiversiteit door een afwisseling tussen graszones, beplanting en inheemse bomen. Door het vervangen van gebouwen, asfalt en andere verhardingen door gras, beplanting en bomen is er meer afkoeling in de warme periodes van het jaar.

© award.thegreencities.eu | OMGEVING Landscape Architecture.Urbanism

Bekijk hier alle kandidaten voor de Green Cities Europe Award 2022.