VLARIO lanceert website blauwgroenvlaanderen.be [VIDEO]

Door de klimaatverandering wordt het warmer, valt er meer neerslag op korte tijd en blijft het soms ook lang kurkdroog. De nieuwe website blauwgroenvlaanderen.be toont goede voorbeelden van projecten met een klimaatrobuust ontwerp en geeft een overzicht van de verschillende maatregelen voor infiltratie en buffering van hemelwater op het publieke domein.

Het was de laatste weken weer prominent aanwezig in het nieuws: de Vlaamse bodem heeft dorst, grote dorst. Doordat de bodem in Vlaanderen in grote mate verhard is, kan het regenwater er niet insijpelen. Dat leidt enerzijds tot verdroging en anderzijds tot lokale wateroverlast. Bij de inrichting van de publieke ruimte is dan ook een mindshift nodig om water de ruimte te geven die het nodig heeft. Een groene, klimaatbestendige inrichting van de publieke ruimte helpt overlast en schade door die buien te beperken. Bovendien is het aangenamer om in te wonen en te leven. Veel steden en gemeenten maakten die mindshift al, anderen (nog) niet. Vaak ontbreekt het aan kennis over wat er allemaal mogelijk is en dat is best veel.


De website blauwgroenvlaanderen.be werd ontwikkeld door VLARIO, samen met Aquafin. Ze geeft een overzicht van de verschillende maatregelen voor infiltratie en buffering van hemelwater op het publieke domein, gekoppeld aan praktijkvoorbeelden. De maatregelen alsook de projecten focussen op volgende aspecten: wateroverlast, droogte, hittestress, verhogen van de biodiversiteit en hergebruik. Omdat ruimte voor water al loont op kleine schaal, bevat de website ook een sectie huis en tuin die de maatregelen weergeeft die je zelf thuis kan toepassen om uw steentje bij te dragen.