VLARIO Innovatieprijs 2020 voor blauwgroen Vlaanderen

Met de Innovatieprijs 2020 wil VLARIO de innovatie in het stedelijk waterbeheer en de riolering stimuleren door een podium te bieden waar bedrijven en overheden hun innovatie kunnen tonen. Twee publieke ruimten in Roeselare en Gent zijn genomineerd voor de prijs.

In totaal waren er 38 inzendingen voor de VLARIO-innovatieprijs 2020, waarvan de jury er vijf heeft genomineerd. Bekijk de genomineerden en inzendingen.
Tijdens de VLARIO-dag op 29 september 2020 in Antwerp Expo presenteren de genomineerden hun innovatie.


Roeselare: Burgerparticipatie samen met infiltratie

Een klimaatrobuust ontwerp met infiltratiemaatregelen op maat van elke straat met een hoge belevingswaarde voor de buurt: dat is wat Aquafin en studiebureau Cnockaert deden bij de herwaardering van de Sint-Amandsbeek in Roeselare. Door goed te luisteren naar de stad en de bewoners van de betrokken wijken, is er een groot draagvlak voor het voorstel dat maximaal inzet op de infiltratie van hemelwater en dat zorgt voor een groene omgeving.

Gent: Herinrichting cluster Hertstraat

Zes straten in Gent worden omgevormd naar kwalitatieve verkeersluwe woonerven met aandacht voor groen en ontmoeting. Bewoners werden betrokken tijdens het ontwerpproces via een participatietraject. In deze stedelijke omgeving wordt de verharde oppervlakte met bijna 1/3 verminderd. Slechts 36% van de bestaande verharding zal heraangelegd worden in ondoorlatende materialen en kan niet eerst infiltreren in groenzones of verhardingen met open voegen. Ingezonden door: Studiebureau Evolta en stad Gent