Het blauwe park van de Eurometropool

Op Wereldwaterdag 22/3 werd het ‘Blauwe Park’ van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai boven de doopvont gehouden. Het blauwe park staat voor leefomgeving, rivieren, toerisme en cultuur, economie en stedelijke ontwikkeling.

 


Het Blauwe Park van de Eurometropool is een netwerk van zachte ruimtelijke verbindingen, een park dat mensen in contact brengt met elkaar en met de natuur. Rivieren en kanalen en hun zijstromen vormen de basisstructuur van het Park van de Eurometropool. Dorpen, steden en gemeenten haken er zich aan vast. Het park is een continue ruimte voor mensen, dieren en planten.

Heel wat overheden en organisaties werken actief op het blauwe netwerk, elk op hun terrein. Wat als we nu eens al die projecten in de blauwe ruimte intelligent verbinden? De infrastructuurwerken op de rivieren en kanalen, het herstellen van de valleien, het vernieuwen van openbare ruimten in steden en dorpen, het omvormen van oude industriële panden en oude rivierarmen, het herprofileren van de beken, en de vele andere initiatieven.

Als we nu eens alle krachten bundelen, van bewoners, organisaties en overheden, om rond onze waterwegen een park te maken dat letterlijk en figuurlijk verbindt: het Blauwe Park van de Eurometropool.

Het creëren van een dergelijk park is een grote ambitie, maar is tegelijk haalbaar. Tenslotte is het werk al begonnen op vele plekken. Een park van de Eurometropool vergt samenwerking, overleg en vooral enthousiasme. Het wordt een park dat onze grensregio sterker en meer zichtbaar maakt.

Hier vindt u alle informatie over het Blauwe Park van de Eurometropool.

Een boek omtrent het Blauwe Park is beschikbaar op aanvraag: [email protected]