Erkende middelen in sierteelt 2017

Voor veel telers en groenvoorzieners is het onduidelijk welk gewasbeschermingsmiddel men het best gebruikt om een bepaalde ziekte of plaag te bestrijden. Daarom helpt het PCS je het juiste middel te kiezen met de jaarlijks vernieuwde overzichtsposters ‘Erkende middelen in de sierteelt onder bescherming’ en ‘Erkende middelen in de sierteelt open lucht’.

 


De twee posters zijn respectievelijk ontwikkeld voor kamer- en sierplantentelers onder bescherming en boom- en sierplantentelers open lucht. Ook groenvoorzieners kunnen informatie uit deze poster halen. De opbouw van de posters laat toe om snel de beste gewasbeschermingsmiddelen te kiezen, rekening houdend met de verschillende aspecten van IPM en wettelijke verplichtingen. Op de posters worden erkende gewasbeschermingsmiddelen per ziekte en plaag opgesomd. Op de voorzijde vind je de erkende insecticiden en acariciden; op de achterzijde vind je de erkende fungiciden. Op de poster voor de binnenteelten wordt voor het eerst ook een theoretische inschatting van het te verwachten spuitresidu (zichtbaar en onzichtbaar) weergegeven. De beide posters zijn een onmisbaar instrument bij de zoektocht naar het meest geschikte middel.

www.pcsierteelt.be