Vlaanderen gaat meest verharde Vlaamse gemeente vergroenen

De voorbije jaren werkte de Vlaamse Landmaatschappij samen met de lokale besturen van Machelen en Vilvoorde en andere partners het landinrichtingsplan “Woluwe Trawool Floordambos” uit. Het plan zet op een ambitieuze manier in op natuur en leefbaarheid in dit sterk verstedelijkt gebied.

Het landinrichtingsplan zorgt voor meer ruimte voor water en verbindt natuurgebieden weer met elkaar. De Vlaamse regering maakt voor deze inrichting 2,7 miljoen euro vrij, die ook dient voor veilige wandelpaden en oversteekplaatsen voor de mensen en ook voor groene passages voor de dieren.


Extra ruimte voor water is dringend nodig voor Machelen, de gemeente met de meeste oppervlakteverharding van Vlaanderen. Die ruimte zoekt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), door te ontharden waar mogelijk. De Woluwe en Trawool zijn de beken die daarbij een hoofdrol voor zich nemen. De oeverzones langs de waterlopen worden verbreed om zoveel mogelijk water de kans te geven in de ondergrond door te dringen. De natuur krijgt daardoor ook extra ruimte om zich te ontwikkelen. Het viaduct van Vilvoorde en de oude Renaultsite aan het station van Vilvoorde zijn de bekendste voorbeelden van actiezones waarin de Woluwe en Trawool opnieuw open ruimte krijgen.

Een andere opvallende natuurmaatregel is de zogenaamde ‘bermbrug’ over de Ravaartstraat. Voor het eerst sinds de aanleg van de E19 in de jaren ‘70 worden Peutiebos en Floordambos terug met elkaar verbonden. Een bijkomend deel van het wegdek van de Ravaartstraat wordt onthard.

In Machelen wordt groene ring rond de gemeente verder uitgebouwd. Wegwerken van hindernissen, ontharden van delen oude asfalt en een bebossingsproject van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) bieden tal van mogelijkheden voor zeldzame fauna zoals de eikelmuis. De wandelpaden om door de nieuwe natuur te kuieren, krijgen ook een opfrisbeurt, waardoor ze continu toegankelijk blijven.

Tot slot beschermt een nieuwe natuurlijke speelzone in de Trawoolvallei (Vilvoorde) de kwetsbare, veenachtige ondergrond. In en rond deze speelzone van het Peutiebos blijft de ondergrond onverhard en samen met de aanleg van ondiepe poeltjes die bij hevige regenval onder water staan(wadi’s), zorgt dat ervoor dat water langer ter plaatse blijft. De natuurlijke spelelementen bieden voldoende uitdaging, zodat de omliggende natuur ontlast wordt van speeldruk. Op die manier versterken we het Peutiebos en genieten inwoners en passanten van de natuur in de mooie Trawoolvallei.

De werken starten in 2024.

Bron: VLM