Piet Oudolf ontvangt Maaskantprijs

De Nederlandse tuinontwerper en plantenexpert Piet Oudolf ontving in Rotterdam Maaskantprijs 2014, vanwege de passie en gedrevenheid waarmee hij al vijfendertig jaar de mogelijkheden en grenzen van de landschapsarchitectuur verkent.

De Rotterdam-Maaskantprijs is een tweejaarlijkse prijs voor één of meerdere personen die zich in bijzondere mate hebben onderscheiden op het terrein van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. De jury prijst Oudolf niet alleen als creatief genie en vakman, maar vooral ook vanwege de maatschappelijke betekenis van zijn projecten. “Met zijn tuinen en parken verrijkt Oudolf het persoonlijke leven van velen en brengt hij mensen bij elkaar. Hij is in staat om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan, met professionals en amateurs, als inspirator voor vakgenoten én als partner van buurtbewoners. Daarbij heeft hij zijn kennis voor een bijzonder breed publiek toegankelijk gemaakt: in zijn boeken, als docent én in zijn ontwerpen zelf.”


Met haar voordracht stelt de jury het aloude conflict tussen natuur en stad aan de orde. Door de voortdurende groei van steden staat de leefbaarheid onder druk. Watermanagement, hittestress, voedselvoorziening, biodiversiteit, vervuiling, sociale cohesie – in de steeds dichter bevolkte stedelijke gebieden spelen veel en complexe vraagstukken. Ondertussen verandert de rol van de (terugtrekkende) overheid; initiatieven moeten steeds meer van particulieren komen. Duidelijk is dat deze vraagstukken alleen interdisciplinair, met bezieling en volharding opgelost kunnen worden. Daarbij liggen er kansen voor de inrichting van de openbare ruimte, daken van gebouwen, leegstaande panden en braakliggende terreinen. De jury meent dat het werk van Oudolf juist in deze stedelijke context van toenemende betekenis is. Niet alleen omdat hij met zijn ontwerpen de gevraagde groene kwaliteiten aan de stad kan toevoegen, maar ook omdat hij in staat is gebleken zichzelf te blijven vernieuwen, in antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen. Het pas opgerichte Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds, dat kleinschalige initiatieven voor stadstuintjes financieel ondersteunt, vindt de jury een sprekend voorbeeld. Het laat zien dat Oudolf nog altijd midden in de actualiteit staat, de volgende generatie ontwerpers kan stimuleren en hen voorzien van nieuwe bagage. De samenwerking die hij hierbij aangaat met andere vakgebieden – architectuur, stedenbouw, kwekerij – zijn daarbij essentieel. Ten slotte is dat de enige manier om de grenzen tussen de disciplines op te rekken en kennis te verrijken.
Met zijn werk heeft Oudolf laten zien dat tuin- en landschapsontwerp nog veel meer kan zijn dan de aangename decoratie die de traditionele tuin met gazon, heg en bloemenperken biedt. Hij kwam met opzienbarende inzichten: dat een uitgebloeide bloem schoonheid bezit. Dat een tuin niet alleen in de lente en zomer het aanzien waard is, maar in de herfst een melancholische mooiheid kent, in de winter ‘heroïsch’ kan sterven. Kortom, dat de factor tijd een rol kan spelen in het ontwerp. Op die manier heeft hij daadwerkelijk een nieuwe dimensie aan het vak toegevoegd.

Vorig jaar ontving Oudolf al de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs.