Vlaamse subsidies voor groene speelplaatsen

De Vlaamse ministers Hilde Crevits, Sven Gatz en Philippe Muyters samen een projectoproep voor scholen met het thema: bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Alle Nederlandstalige kleuterscholen, lagere scholen, secundaire scholen, hogescholen en universiteiten in Vlaanderen en Brussel kunnen tot 22 februari 2019 een subsidieaanvraag indienen.

Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 1.000.000 euro. Het maximale bedrag dat scholen kunnen aanvragen is 15.000 euro per project. Er wordt een subsidie tot maximaal 15.000 euro toegekend aan de hoogst gerangschikte subsidieaanvragen en dit tot het totaal beschikbare budget is bereikt. De beoordelingscommissie heeft de vrijheid om het subsidiebedrag te adviseren en te oordelen over het al dan niet subsidiabel zijn van de uitgaven.


Met deze projectoproep geeft de Vlaamse Regering de Vlaamse onderwijsinstellingen een duwtje in de rug om

• hun schoolspeelplaatsen buiten de schooluren, tijdens het weekend en in schoolvakanties open te stellen voor jeugdwerk en andere gebruikers;

• hun speelplaatsen te laten uitgroeien tot kwaliteitsvolle, groene bewegingsruimtes waar kinderen en jongeren graag vertoeven en prikkels ontvangen om te bewegen.

De Vlaamse Regering wil van de schoolspeelplaatsen kwaliteitsvolle, groene bewegingsruimtes maken. Plaatsen waar kinderen en jongeren graag vertoeven en prikkels ontvangen om te bewegen.

Door de beschikbare infrastructuur optimaal te benutten:

• krijgen kinderen gevarieerde speelkansen en veel mogelijkheden om te bewegen & te sporten;

• leren ze omgaan met risico’s wanneer ze spelen;

• komt er een antwoord op het nijpend tekort aan sport- en speelinfrastructuur in Vlaanderen.

De beoordelingscriteria zijn onder meer bewegingsvriendelijkheid, het open karakter van de speelplaats, de kwaliteit van het projectplan en de inspraak van gebruikers, bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen. De Vlaamse Regering hakt uiterlijk op 10 mei de knoop door.

 

Alle informatie vindt u op: www.moev.be