Bomen als ecosysteemunit

Op het Congres & Forum Publieke Ruimte op dinsdag 17 maart 2020 in Gent spreken Paul Verschueren van het Kenniscentrum tuin+ en Axel Verachtert van het Departement Omgeving over ‘De waarde van bomen als ecosysteemeenheden in bebouwd gebied’.

Zijn bomen effectiever dan airco’s? Drukken bomen de kosten van waterafvoer en -zuivering? Kunnen bomen de verkeersveiligheid verhogen en misdaadcijfers verlagen? Deze presentatie geeft feiten en cijfers uit onderzoek die het belang van bomen in de bebouwde omgeving onderstrepen. De klemtoon ligt op de waarde van regulerende ecosysteemdiensten (koolstofopslag, regulering van hemelwater, temperatuur en luchtkwaliteit, wind- en geluidsreductie) en op culturele ecosysteemdiensten. De concrete sociale en economische voordelen van bomen die aan bod komen, zijn bruikbare argumenten in discussies met beleidsmakers en burgers.


Meer info: congrespubliekeruimte.info