© Wibio, Pluvio

Pluvio kleurt de wereld groenblauw

We moeten met zijn allen de strijd opvoeren tegen droogte en waterschaarste want het is 5 voor 12. Ook de overheid weet hoe laat het is. Daarom wordt kiezen voor de toekomst, kiezen voor groenblauw. Groen staat voor planten en bomen, blauw voor watermanagement. Het resultaat zal zijn: een klimaatefficiënte maatschappij waar het prettig leven is. Ontdek hoe Pluvio, met producten en expertise, ons daarbij kan helpen!


CG Concept XTRA: waterinfiltratie. De expertise en de producten van Pluvio helpen ons om de wereld groenblauw te kleuren. Ontdek hier het Pluvio tunnelelement.
© Wibio, Pluvio

Vorig jaar al heeft Zuhal Demir, minister van Omgeving en Energie, een tandje laten bijsteken met het Blue Deal programma. Vlaanderen lijdt enorm onder de verdroging en dit probeert de Vlaamse regering structureel aan te pakken met grote investeringen. Via landinrichtingsprojecten wil men infiltratie en waterbehoud in landelijke gebieden realiseren door in te zetten op gepast waterbeheer, groenblauwe netwerken en infiltratie in de bodem.

Daarnaast moet de ‘betonstop’ ervoor zorgen dat de beschikbare open ruimte niet verder wordt verhard en dat het regenwater terug in de bodem kan sijpelen.

Paal boven water

Wat als een paal boven water staat: de huidige klimaatproblematiek dient dringend aangepakt opdat het regenwater 100 % kan infiltreren. Waar mogelijk moet de voorkeur altijd uitgaan naar de nature-based aanpak, bijvoorbeeld d.m.v. wadi’s. Maar dit is niet overal mogelijk en dan dringen andere technische oplossingen zich op om alsnog de broodnodige infiltratie te voorzien.

Innovatief tunnelelement

Een innovatieve oplossing dient zich aan: het Pluvio tunnelelement. “Dit biedt een nooit geziene ratio van opvangcapaciteit versus grondoppervlak en maakt zowel infiltratie als opslag van regenwater mogelijk.” Vervaardigd uit gerecycleerd ABS zijn deze lichtgewicht elementen snel en eenvoudig te installeren. Het resultaat is een efficiënt en makkelijk te inspecteren en onderhouden ondergronds regenwateropvangsysteem met bewezen en gedocumenteerde garantie m.b.t. de toegelaten laadlasten. “Maar het grootste voordeel van dit Pluvio tunnelelement is de kost-efficiënte manier waarop het vraagstuk rond infiltratie wordt opgelost.”

Uitdaging voor de bouwsector

Los van de eisen van de overheid (die steeds verstrengen) zal infiltratie uiteindelijk een primaire doelstelling worden bij elk nieuw bouwproject. Projectontwikkelaars moeten het heft in handen nemen en gaan hier meer op inzetten. “Zo zullen de beleidsmakers automatisch meevolgen om samen het doel te bereiken: dat iedereen klimaat-adaptief gaat bouwen en verbouwen”.


Contacteer Pluvio

MALLE – + 32 3 309 35 42
ROESLAERE – +32 51 74 83 96

www.pluvio.be [email protected]


Tekst: Patrick Retour