© Drainjet

Verticaal draineren met de Drainjet 90

Wanneer het op de gecompacteerde bodem regent, kan het water zijn weg niet vinden naar de grondwatertafel. Hierdoor blijft het in de bovenste toplaag staan. Daarom is het belangrijk de verstoorde grondlagen te doorbreken zodat hemelwater en oppervlaktewater opnieuw hun weg vinden naar de grondwatertafel in de dieper gelegen bodemstructuur.


De Drainjet 90 is een machine die specifiek ontworpen werd voor tuinaanleg en brengt manueel een holle granulaatspil in de grond door middel van perslucht. Zo ontstaan er luchtaders die tot 3 meter diep kunnen worden aangebracht en zich ook horizontaal vertakken in de bodemstructuur. De ondergrondse injectie heeft een permanent karakter waardoor de ontstane aders niet meer kunnen dichtklappen en zo hun drainerende functie behouden.

De Drainjet 90 is dé machine voor het duurzaam decompacteren van verdichte bodemlagen en werd specifiek voor de tuinaanleg- en de boomverzorgingssector ontworpen. De machine werd in 2020 uitgeroepen tot één van de beste nieuwe oplossingen voor de groene sector.

www.drainjet.com