Ook tuinaannemers moeten een KLIP-aanvraag doen bij graafwerken

Weinig tuinaannemers weten dat ze bij het vellen van grote bomen, het graven van een zwemvijver of zelfs het aanbrengen van zware lasten een KLIP-aanvraag moeten indienen zich in te dekken tegen de gevolgen van eventuele graafschade. Zonder de aanvraag kan je als uitvoerder van de werken aansprakelijk gesteld worden als je bijvoorbeeld een gasleiding raakt.

Het webportaal KLIP (Kabel- en Leidinginformatieportaal) omvat het grondgebied van het Vlaamse Gewest en is toegankelijk voor professionele aanvragers en particulieren. De aanvraag is verplicht. Liesbeth Rombouts (productverantwoordelijke KLIP, Informatie Vlaanderen): “Het gaat niet alleen over machinale graafwerken, maar ook over alle werken die een invloed hebben op de bodem, zoals boren of met zware voertuigen op wegen rijden die daar niet op voorzien zijn. Het is ook niet de eigenaar die verantwoordelijk is, maar diegene die de graafwerken uitvoert. De verantwoordelijkheid komt ook niet op de schouders van de eigenaar te liggen als die bijvoorbeeld verklaart dat er geen leidingen op zijn terrein liggen.” Minder goed geweten, is dat je ook hij het vellen of aanplanten van grote bomen of voor de aanleg van een zwemvijver een KLIP-aanvraag moet doen.
KLIP beschermt je tegen de gevolgen van graafschade


Het is het eerste waar je verzekering zal naar vragen als je een leiding raakt. “We raden dan ook aan om bij alle graafwerken een KLIP-aanvraag in te dienen, ook als het om kleinere werken gaat. Een KLIP-aanvraag kost slechts €5 voor graafwerken van minder dan 200 m² en €10 voor grotere werken. Voor die prijs kan je het risico niet nemen,” vertelt Liesbeth Rombouts.

Het indienen van een planaanvraag duurt maximum vijf minuten. Je vraagt in KLIP de zone op waar de werken zullen uitgevoerd worden. KLIP kijkt achterliggend na welke kabel- en leidingbeheerders of nutsbedrijven in het gebied aanwezig zijn en stuurt de aanvraag naar alle betrokken partijen. Zij bezorgen binnen maximaal vijf werkdagen – vaak al binnen de twee dagen – de nodige informatie aan KLIP, die alle informatie bundelt tot één allesomvattend plan en dat naar de aanvrager stuurt. Het digitale plan dat je als graver ontvangt, is interactief en kan via de online viewer, of offline via een app geraadpleegd worden. Als je een leiding aanklikt, toont KLIP meer informatie over de leiding in kwestie en zo gewenst krijg je ook profielschetsen en zelfs ruwe data die gevorderde gebruikers in hun CAD-systeem kunnen inlezen. Sleuren met papieren kaarten is vandaag totaal overbodig.

Op de website van Informatie Vlaanderen kan je steeds terecht met je vragen over KLIP, of kan je effectief een aanvraag doen.