Ecologie in de hedendaagse tuinen

Op maandag 18 oktober organiseert de vereniging St Fiacre in Kortrijk een lezing voor tuinaannemers en professionelen. De tuin- en landschapsarchitect Wim Collet van ontwerpbureau Natuurlijk uit Hoeleden stelt zijn ideeën, projecten en werkmethodes aan ons voor. Dit geeft een beeld van de hedendaagse en leefbare vormen van natuurlijke tuinarchitectuur en natuurlijk tuinieren.

Dagelijks zijn we als teler of tuinaannemer bezig met de kweek, aanplant en verzorging van tuinplanten of met de aanleg en het beheer van groenzones, tuinen of parken in het algemeen. Soms staan we er te weinig bij stil, maar we zijn als kweker of tuinaannemer een belangrijke schakel in de ecologische kringloop van het zaaien, groeien, bloeien, maaien en oogsten. Maar steeds is de ecologie een doorslaggevend element bij de beoordeling, het gebruik en de appreciatie van deze groenzones. Natuurlijke tuinen zijn momenteel populair in de tuinarchitectuur en niet onbekend bij onze klanten. Ook het landschap krijgt momenteel veel aandacht. Het stedelijk landschap is doorspekt met privaat en openbaar groen en ook het open landschap van het buitengebied wordt mede gevormd door het geheel van natuurelementen.


Meer info vindt u hier.