Oproep voorbeeldprojecten ‘Ontwerpen van duurzame groene ruimten’

Het Agentschap voor Natuur en Bos is samen met HoGent – School of Arts, Erasmus Hogeschool Brussel en Fris in het landschap aan de slag met de opmaak van het Vademecum Ontwerpen van duurzame groene ruimten. Voor dit boek zijn ze op zoek naar inspirerende voorbeeldprojecten op kleine tot grote schaal, in de stad of op het platteland …

Tot nu toe lag de nadruk van de reeks vademecums van het Agentschap voor Natuur en Bos op aspecten van beheer van groene ruimten. Dit Vademecum voegt daar een nieuwe kijk vanuit ontwerpen aan toe. Het richt zich op het duurzaam ontwerpen van alle mogelijke semipublieke en publieke groene ruimten. Dit kan gaan over publiek toegankelijke natuurgebieden, kasteelparken, groen in verkavelingen, stadsparken, recreatieve onthaalpunten,… maar vooral ook over de vele kleinere plekjes groen in dorp en stad.


 

Voorbeeldprojecten

Ter verrijking van het boek zijn de auteurs op zoek naar inspirerende voorbeeldprojecten. Dit kunnen concrete, lerende casussen zijn die ‘tips & tricks’ aanreiken vanuit de ervaringen van de betrokkenen. Zowel (zeer) kleine projecten (zoals een boomspiegel of een buurtparkje in een dorp) als grotere projecten (zoals een groenpool van een stad) kunnen aan bod komen. En de nadruk kan zowel liggen op de finale uitwerking of een bijzonder facet dat voorbeeld stellend of inspirerend is, als op het procesverloop.

Voorbeeldprojecten kunnen vallen onder de volgende thema’s:

• Landschap als uitgangspunt bij ontwerp

• Klimaatgericht ontwerpen

• Ontwerpen in netwerken en kringlopen

• Ontwerpen met en voor biodiversiteit

• Ontwerpen vanuit betrokkenheid en engagement (participatie/coproductie/…)

De auteurs zijn op zoek naar voorbeeldstellende of inspirerend projecten. Hebt u zo’n project, stuur het dan in voor eind juli 2016.

 

U kunt het dossier hier downloaden.

 

Meer info:

Pieter Foré

Jozef Kluyskensstraat 2 – 9000 Gent

+32 (0) 486 87 99 09

[email protected]