‘Vergroot de Hoop’ stopt met snoeien taxushagen

De organisatie ‘Vergroot de Hoop’ stopt met het (gratis) snoeien van taxushagen. Zij worden geconfronteerd met bedrijfjes die zich als medewerkers uitgeven, het snoeisel doorverkopen en het geld in eigen zak steken.

Met de gratis snoeidienst van ‘Vergroot de Hoop‘ sloeg u twee vliegen in één klap: uw taxushaag werd gratis gesnoeid én u steunde de strijd tegen kanker.
Taxussnoeisel is waardevol als basisgrondstof voor chemotherapie in behandeling van kanker. Officiële organisaties, zoals Vergroot de Hoop, zamelen daarom al heel wat jaren zoveel mogelijk taxussnoeisel in en stellen het snoeisel nadien ter beschikking van producenten van kankerbestrijdende geneesmiddelen. Hun snoeidienst zorgde ervoor dat mensen hun taxushaag gratis konden laten scheren en in ruil namen de medewerkers van de stichting het kostbare snoeisel mee.


 

Valse snoeiers

Helaas worden de laatste jaren meer en meer gevallen gemeld van het ongevraagd snoeien van taxushagen. De illegale snoeiers laten uw haag daarbij onverzorgd achter en gaan ervandoor met het snoeisel, dat ze dan verkopen via een illegaal circuit. Of u krijgt valse snoeiers aan uw deur die ter plaatse hun snoeidiensten aanbieden, zodat ze uw eigendom kunnen inspecteren om nadien terug te komen en in te breken.

Vergroot De Hoop werkt enkel met erkende snoeibedrijven die vooraf contact opnemen met de aanvrager om een afspraak te maken. Tijdens het maken van de afspraak alsook tijdens het snoeibezoek dienen de snoeiers zich te legitimeren.

Diverse gemeentebesturen roepen op hun website bewoners op om de politie te verwittigen wanneer zich illegale snoeiers aanbieden.

Bioagrico

Ook het bedrijf Bioagrico uit Beert (Pepingen), dat sinds 1994 gratis taxushagen snoeit, heeft aangekondigd dat het zijn activiteiten in het het snoeien van taxushagen inkrimpt. Het bedrijf in het Pajottenland levert snoeisel van taxus aan de farmaceutische industrie. Het heeft 24.000 adressen waar het hagen gaat snoeien. “Normaal snoeien we vier maanden per jaar. Daarvoor doen we een beroep op 160 seizoenarbeiders die actief zijn in ploegen van twee man. Zij kunnen dit jaar slechts twee maanden werken”, zegt zaakvoerder Johan Agneessens in Het Nieuwsblad.

De oorzaak van de overproductie zijn volgens Agneessens buitenlandse fraudeurs die in onze contreien massaal hagen komen snoeien. “Enkele onder hen gaven zich uit als werknemers van ons bedrijf en konden hun snoeisels verkopen. Door de prijsdaling zijn ze dit jaar niet meer actief.” Agneessens verwacht dat de markt zich volgend jaar zal herstellen.