Nieuw label voor de Waalse blauwe hardsteen

Om in Wallonië ontgonnen siersteenproducten duidelijk te herkennen, zijn er voortaan de benaming ‘Pierre locale’ en een bijbehorend logo. Dit logo is een nieuw middel om de producten uit de Waalse ontginningsnijverheid te promoten.

 


De Waalse steengroeven en hun lokale hardsteensoorten worden meer en meer geconfronteerd met een bijzonder scherpe internationale concurrentie. Er is ook, evenwel verschillend, de concurrentie van de gamma’s geproduceerde materialen die voorgesteld worden als technische en esthetische equivalenten, zonder daadwerkelijk de kwaliteiten van natuursteen te bezitten.

Korte keten
De benaming «Pierre locale» is een promotiemiddel dat in het leven is geroepen door de vzw Pierres et Marbres de Wallonie ter sensibilisering van de actoren van projecten op de privémarkt, die potentiële verbruikers zijn van natuursteen voor de bouw en de decoratie.
Het logo ‘Pierre locale’ wil een zo groot mogelijke zichtbaarheid geven aan de Waalse steenproducten en er een echt begrip van maken, zodat het bij alle opdrachtgevers, zowel in de private als in de openbare sector, een automatische reflex wordt om hen in hun projecten te gebruiken. Het gaat om alle soorten sierstenen die in Wallonië worden geproduceerd voor allerlei architecturale toepassingen en voor de aanleg van groene en openbare ruimtes. Al deze producten worden via een bijzondere korte keten verkocht en hebben een geringe globale impact op het milieu.

Dankzij dit logo kunnen gebruikers de Waalse blauwsteen duidelijk en snel onderscheiden van andere steenmaterialen voor de bouw die op de markt worden aangeboden.

Het logo kan op producten van verschillende kwaliteit worden aangetroffen. Het biedt uitsluitend extra informatie over de geografische herkomst van het product en de bewerking ervan. Het mag niet worden verward met een label die dat in het bijzonder wordt toegekend aan producten van gedifferentieerde kwaliteit.

 

Capture_Pierre-locale

Voor meer informatie over dit label en de opvolging van het project:

www.pierrelocale.be