VakWeRK lanceert oproep voor ontwerpers

De kwaliteitskamer VakWeRK, een samenwerkingsverband van de streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, Solva en Veneco, lanceert een oproep naar ontwerpers en ontwerpbureaus die deel willen uitmaken van de thematische referentielijsten van VakWeRK.

De lijsten voor thematische referentiedossiers en ontwerpers worden aangelegd als referentie en inspiratie voor de lokale besturen binnen de werkingsgebieden van de streekontwikkelingsintercommunales. Het is de bedoeling om de lokale besturen voor specifieke thema’s een overzicht aan te reiken van goede voorbeelden en hen meer inzicht te geven in welke ontwerpers en ontwerpbureaus voeling hebben met deze thema’s en de specificiteit van het werkingsgebied.


Enerzijds kunnen de lijsten de lokale besturen inspiratie bieden bij het begeleiden van bouw- en omgevingsprojecten, en anderzijds kunnen ze ingezet worden bij het aanschrijven van ontwerpers voor beperkte overheidsopdrachten.

De lijsten worden aangelegd in 6 verschillende thema’s:
1. Herbestemming erfgoed
2. Bouwen in (stads)landschappelijke waardevolle omgeving
3. In- en uitbreidingsprojecten
4. Bouwen van kleine publieke opdrachten
5. Ontwerpend onderzoek, ruimtelijke visievorming en masterplannen
6. Landschap en publieke ruimte

Per thema wordt door de kwaliteitskamer een shortlist geselecteerd van 10 ontwerpbureaus of -teams.

De referentieprojecten zullen thematisch raadpleegbaar zijn voor de lokale besturen. In een latere fase, na goedkeuring van de auteursrechten, zullen de referenties raadpleegbaar worden gemaakt op de website van de VakWeRK intercommunales en/of in een brochure.

Kandidaten kunnen hun kandidatuur indienen vanaf donderdag 15 december 2022 t.e.m. woensdag 15 februari 2023.

Meer info over deze oproep en de algemene en specifieke selectiecriteria zijn raadpleegbaar na het vervolledigen van het formulier op de website van VENECO.