Uniforme methode voor waardebepaling van bomen aangepast

Vanaf 1 januari 2015 bedraagt de eenheidsprijs voor de waardebepaling van bomen: 5,43 euro/cm2.Sinds 1979 wordt de Uniforme Methode voor Waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein in Vlaanderen algemeen gebruikt door openbare besturen voor de berekening van o.a. schadevergoedingen voor vernielde bomen. Ondertussen wordt de Uniforme Methode algemeen aanvaard door Rechtbanken en Verzekeringsmaatschappijen als een objectieve en aanvaardbare berekeningswijze voor straatbomen, parkbomen en bomen in tuinen en groenzones. 
De waarde van een boom wordt berekend aan de hand van 5 factoren: de basiswaarde (B), de soortwaarde (S), de standplaatswaarde (St), de conditiewaarde (C) en de plantwijzewaarde (P). 

De waarde (W) van een boom (in EUR) = B x S x St x C x P

Alle informatie over de uniforme methode vindt u op de website van de VVOG