Tuinhier / Ecologisch keurmerk voor volkstuinen

Tuinhier, de vereniging van volkstuinen in Vlaanderen, lanceert een ecologisch keurmerk voor volkstuinen.

Met Het Ecologisch Tuinkeurmerk wil Tuinhier het natuurvriendelijk beheer van volkstuinparken, tuinen en stedelijke groengebieden stimuleren en optimaliseren en dit met de maximale integratie van biodiversiteit.
Praktisch houdt dit in dat een tuinvereniging die een volkstuinpark of samentuin beheert zich kan inschrijven voor advies en begeleiding van Tuinhier.


Twee jaar
Het traject bestrijkt 2 jaar en ziet er als volgt uit:
Per park zal een jury de mogelijkheden inventariseren die kunnen bijdragen aan een meer natuurlijk beheer en biodiversiteit van het domein. Die mogelijkheden worden onder andere bepaald door  het ontwerp, de ligging, omgeving en inrichting van een park. De jury stelt een advies op waarin de mogelijkheden tot verbetering van het park worden aangegeven. Dit advies is praktisch en voor de beheerder (vereniging) begrijpelijk opgesteld en geeft een concrete voorstelling voor aanpassingen.
De leden van de vereniging zullen op infoavonden uitgebreid geïnformeerd worden over wat ecologisch tuinieren wel en niet is (de lezing/ infoavond wordt ondersteund met dia´s, voorlichtingspanelen, het boek ‘De moestuinwijzer’, stimuleringspresentje).
Gedurende het seizoen wordt de vereniging door één van de leden van de advies- en begeleidingscommissie intensief begeleid. Deze begeleider bezoekt de vereniging gedurende de twee jaren ongeveer een vijftal keren en bespreekt bij ieder bezoek de vorderingen, adviseert en stelt het advies bij waar mogelijk. Daarnaast zullen de vragen en problemen van het bestuur, commissies en/of tuinders onder de loep genomen worden. De vereniging kiest in samenspraak met de begeleider een vijftal workshops om de kennis van bestuurders, commissieleden en tuinders uit te breiden. De deelnemers ontvangen zowel in het eerste als in het tweede projectjaar een natuurjaarplanner. Op deze grote poster staat per maand specifiek op de vereniging gerichte informatie over allerhande zaken die met natuurlijk tuinieren te maken hebben. De vereniging krijgt een aantal informatiebladen die gebruikt kunnen worden als voorlichting voor de tuinders voor bijvoorbeeld publicatie in het verenigingsblad of op mededelingenborden die op het park verspreid staan.

Aan het eind van de twee jaren brengt de commissie een afrondend bezoek. De jury beoordeelt de vorderingen van de vereniging van het volkstuinpark  en adviseert vzw Tuinhier of de vereniging in aanmerking komt voor het keurmerk. Daarnaast stelt de jury een lange termijn advies op.

Daarna volgt om de 2 jaar een evaluatie van het park door internen a.d.h.v. dezelfde evaluatietool voor het behoud van het keurmerk. Er wordt echter van uit gegaan dat na de intensieve begeleiding van twee jaren, de kennis binnen de vereniging zodanig vergroot is dat zij zelfstandig verder kan gaan met de ontwikkelingen.
De vereniging ontvangt na het traject Het Ecologisch Tuinkeurmerk, waardoor zij herkenbaar worden als deelnemer.

Een eerste kandidaat die zich waagt aan het traject is het volkstuinpark van St-Amandsberg. Een tweede kandidaat  die wil dingen naar het Ecologisch Tuinkeurmerk is het volkstuinpark De Roshaag in Peer.

 

tuinhier vlaanderen

Alle informatie vindt u op de website van TuinHier.