© Rietland

Afvalwater zuiveren onder groene parkeerplaatsen

Er schuilt een enorme kracht in de natuur. Wat als we deze kracht nu eens benutten! Met een baanbrekende nieuwe soort van parkingaanleg boeken we een dubbele win-win: een robuust, milieuvriendelijk, onderhoudsarm systeem voor afvalwaterzuivering met een laag energieverbruik en verbluffende zuiveringsresultaten, en dan ook nog eens plaatsbesparend onder een parkeervak.


Rietvelden zijn zeer betrouwbare en milieuvriendelijke waterzuiveringssystemen. Via de zogenaamde ‘Forced Bed Aeration’ technologie wordt in beluchte rietvelden zuurstof toegevoegd, waardoor de zuiverings-efficiëntie tot tienmaal vergroot en de benodigde oppervlakte met een factor 4 – 6 verkleint. Bovendien zorgt de extra beluchting voor een constant hoge kwaliteit van zuivering en flexibiliteit naar wisselende belasting.

Uit onderzoek blijkt dat dergelijke helofytenfilters ook zonder rietplanten perfect werken. Dit met behoud van de voordelen: laag energieverbruik, ongevoeligheid voor storingen, minimaal onderhoud. Door het beluchte rietveld-idee te integreren in een concept onder grastegels, ontstaat een groene, infiltrerende parkeerplaats die ook nog eens afvalwater zuivert. Deze zogenaamde Phytoparking heeft aldus een minimale milieu-impact en is moeiteloos in te passen in de omgeving.

Nu in CG Concept Vakmagazine: Afvalwater zuiveren onder groene parkeerplaatsen. Baanbrekend voor ons milieu.
© Rietland

Bank vooruit!

Bij een nieuwbouwproject voor het Kristus Koning internaat te Sint-Job-in-‘t-Goor werd Rietland geëngageerd om een ecologisch verantwoorde parking te realiseren met een ‘belucht zuiveringsbekken’ van 9m40 op 4m. De doorlatende verharding werd verfraaid met grastegels. De parking telt 18 plaatsen waarvan er vier worden benut voor waterzuivering. Door de pompput en de septische onder de Phytoparking te plaatsen, gaat er geen kostbaar terrein verloren en wordt het afvalwater gezuiverd nog voor het in het oppervlaktewater wordt geloosd. Een mooi initiatief van deze school dat navolging verdient.

Nu in CG Concept Vakmagazine: Afvalwater zuiveren onder groene parkeerplaatsen. Baanbrekend voor ons milieu.
Er zijn overal wel wat parkeerplaatsen die zouden kunnen dienen als
heuse waterzuiveringsstations. © Rietland

Circle of life

De expertise van Rietland zien we eveneens bij het creëren van een ‘watercirkel’ op natuurcamping ‘t Hof Bellewaerde nabij Ieper. Deze site die herinnert aan WOI, behoort tot ons historisch erfgoed. Het is er not done om in te zetten op klassieke nutsvoorzieningen voor gas, elektriciteit en water. De oplossing: een Phytoparking om het afvalwater te zuiveren dat dan wordt gebruikt om de toiletten te spoelen. Inmiddels is De Watergroep betrokken bij dit circulaire waterproject en gaan zij uit regenwater drinkwater produceren, met de mogelijkheid om bij een tekort aan regenwater, ook gezuiverd grijs afvalwater van de douches in te zetten voor drinkwaterbereiding. Op termijn zal de camping ‘zelfbedruipend’ zijn qua watervoorziening.

Mogelijkheden bij de vleet

Als basis zijn er steeds de tegels in gerecyclede plastic met vierkante openingen die kunnen gevuld worden met grind of betonklinkers in grijs, rood, antraciet, geel, bruin of wit. Of je kunt er gras laten in groeien. Met vooraf gekweekte grasmatten kan men elk moment van het jaar aan de slag en kun je de parkeerplaats al na twee weken in gebruik nemen. In een park kan het oppervlak, als afwerking, bestrooid worden met houtsnippers. Van een Phytoparking meer een groene oase maken, doet men door borders met struiken te integreren.

In een notendop

  • Multifunctioneel – De parking is geschikt voor zuivering van zwart en grijs huishoudelijk afvalwater (sanitair), alsook voor allerlei bedrijfsafvalwater.
  • Ruimtebesparend: parkeerplaats of multifunctionele oppervlakte; netto ruimtebeslag: 0 m².
  • Goed voor de natuur – Draagt bij aan een groene omgeving. Aanvullend te benutten als infiltratievoorziening voor hemelwater.
  • Kostenbesparend – Laag energieverbruik. Lage jaarlijkse kosten. Slechts 1 onderhoudsbeurt per jaar.
  • Heeft alle troeven – Zeer snelle opstart: al na twee weken worden de lozingseisen gehaald. Geschikt voor wisselende belasting en pieklozingen.

Benieuwd naar hoe Rietland afvalwaterproblemen weet op te lossen?

Neem contact op:

Telefonisch: +32 294 02 65 en +31 13 544 65 99 voor Nederland
Via mail: [email protected]

www.rietland.com