©Rooftop Revolution

Rooftop Revolution zet in op multifunctionele, biodiverse groene daken

Stichting Rooftop Revolution zet zich in voor multifunctionele daken om stedelijke problemen als hittestress, wateroverlast, luchtvervuiling en een afname van biodiversiteit tegen te gaan. Daken vormen het grootste braakliggende terrein van de stad. In bijvoorbeeld Nederland ligt 400 vierkante kilometer, ofwel 60.000 voetbalvelden aan ruimte voor vergroening en verduurzaming. Kansen genoeg dus! Rooftop Revolution pleit voor het combineren van zoveel mogelijk functies op de daken. Bijvoorbeeld zonnepanelen met beplanting (geelgroen), beplanting met ontspanning (groen-rood) of wateropslag met energieopwekking en groen (blauw-groen-geel). Het combineren van functies levert het meeste op voor mens, dier en natuur.

Rooftop Revolution is aanjager, voorlichter, begeleider en adviseur in groene daken. En dit doen ze niet alleen: ze werken samen met partijen als groenspecialisten, dakspecialisten en onderzoekers om overheden, woningcorporaties en dakeigenaren te helpen het meeste uit hun dak te halen.


Blauw-groen RESILIO HvA-dak

Een mooi voorbeeld van een blauw-groen dak is het 450 m² RESILIO-dak op de Hogeschool van Amsterdam (het InnovatieLab). Op dit waterbergende dak vind je een rijk aanbod van inheemse biodiverse beplanting en onder deze groene laag wordt regenwater opgevangen en geborgen. Op specifieke tijden – afhankelijk van factoren als weersvoorspellingen, waterstand van het riool en waterbehoefte van de beplanting – wordt het water vastgehouden of geloosd. Een softwaresysteem bestuurt de slimme kleppen die bepalen of het dak zijn water loost of vasthoudt. Op deze manier dragen de daken bij aan het voorkomen van overstromingen tijdens hevige piekbuien, die steeds vaker voorkomen in Nederland.

Samenwerking leidt tot 12.000m2 blauw-groene daken

Het dak is gerealiseerd vanuit het RESILIO project waarbij meerdere partijen met elkaar samenwerkten aan de ontwikkeling van blauw-groene daken. Zo werden (en worden) er op het HvA dak verschillende onderzoeken uitgevoerd. De Hogeschool van Amsterdam doet bijvoorbeeld onderzoek naar onder andere het koelende effect van het dak, waterverdamping en opbrengst van zonnepanelen op verschillende ondergronden. PhD student Eva Drukker van de Wageningen Universiteit meet onder andere de mate van biodiversiteit en de aanwezigheid van insecten.

Verder ontwierp Metropolder Company (nu Wavin) het waterbergende systeem van het dak en was Waternet verantwoordelijk voor het verzamelen van data om de kleppen te kunnen besturen. Ook was er een ecoloog betrokken bij het proces. Stadsecoloog Geert Timmermans van de gemeente Amsterdam maakte een beplantingslijst speciaal voor de RESILIO-daken. Daarbij lette hij op de dikte van het substraat, de beschikbaarheid aan water, de hoeveelheid zon en de hoogte van de daken. Geert: “Als het dak een dikkere voedingsbodem heeft is het interessant om er wat hogere planten en struiken op te zetten. Dat is misschien juist weer een leuke voedselbron voor vogels, waar bessen en vruchten vanaf geplukt kunnen worden, maar het kan ook een goede broedplek zijn.”

Uiteindelijk is er binnen RESILIO ruim 12.000 m² blauw-groene daken gerealiseerd. Meer info: resilio.amsterdam

Inheems dakbos op de Camperstraat

Dit jaar werd er een grinddak van maar liefst 750 m² omgetoverd tot biodiversiteitshub met meer dan 10.000 planten en zeven bomen. Dit dak werd gerealiseerd op een VvE pand aan de Camperstraat in Amsterdam-Oost. Een aantal bewoners van de VvE zag de gemiste kans van het gigantische dak van hun pand en wilde hier iets goeds mee doen voor de buurt. In samenwerking met Rooftop Revolution en The Urban Jungle Project startten ze dit project en overtuigden hun medebewoners. De innovatieve lichtgewicht oplossingen voor zowel het groen als de bomen maken het mogelijk om op een dak met beperkte draagkracht toch vaste planten en zelfs bomen te plaatsen, zonder dat de constructie hiervoor hoeft te worden aangepast. Daarnaast zijn de bomen en planten in tegenstelling tot reguliere groene daken volledig modulair opgebouwd op het dak, waardoor de bestaande dakbedekking gewoon kon blijven liggen en het groen in geval van onderhoud tijdelijk kan worden verplaatst. Tot slot kan het dak bijna 50.000 liter water bergen, wat een flinke bijdrage levert aan de wateropgave in de stad. De beplanting werd ook voor dit dak in samenspraak met Eva Drukker samengesteld.

Rooftop Revolution creëert samen met de Bloeimeesters een biodiverse daktuin

Rooftop Revolution werkt tot slot ook samen met beplantingsdeskundigen van coöperatie DeBloeimeesters. Jan Henk Tigelaar van Rooftop Revolution: “Wij versterken elkaar enorm in de samenwerking in de zin dat wij aanjagen en advisering doen over toe te passen daksystemen en de Bloeimeesters veel kennis heeft over hoe je natuurlijke beplanting op een dak kan realiseren. We hebben een gezamenlijke ambitie om zoveel mogelijk potentie uit een dak te halen.” Op dit moment werkt Rooftop Revolution samen met de Bloeimeesters en de Gemeente Amsterdam aan een biodivers dak voor een pand aan de Tolhuistuin in Amsterdam. De Bloeimeesters maakt een beplantingsplan wat past bij deze plek en de capaciteit van het dak. De Gemeente Amsterdam wil meer groen in de stad om de biodiversiteit te vergroten en beter voorbereid te zijn op perioden van hitte of wateroverlast. “Als Gemeentelijk Vastgoed zoeken we altijd naar kansen als we onze daken vervangen en gaan we op zoek naar wat aansluit op de wensen van onze huurders. In dit geval kwam het mooi samen en zijn er goeie mogelijkheden om een daktuin te realiseren”. De beplanting past bij het gebied en maximaliseert daarmee het effect van de daktuin.

WWW.ROOFTOPREVOLUTION.NL