Tuincentra moeten klanten met onkruidprobleem sensibiliseren

Tuincentra, doe-het-zelf-zaken en andere verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen zijn verplicht om hun niet-professionele klanten mondeling én schriftelijk te sensibiliseren over het goed gebruik van pesticiden en over alternatieve bestrijdingsmiddelen met minder risico.

 


Deze maatregelen kaderen in het nationaal actieplan voor de reductie van pesticiden van de federale en gewestelijke overheden. Ze worden actief ondersteund door de gewasbeschermingsmiddelenindustrie.

 

Voor wie geldt de informatieplicht?

De verplichting geldt voor elk verkoopspunt aan niet-professionele gebruikers van gewasbestrijdingsmiddelen (herbiciden, fungiciden en insecticiden) en biociden (bijv. ontsmettingsmiddelen zwembaden, anti-groen-middelen, houtbeschermingsmiddelen, anti-mosmiddelen, wespenspray’s enzovoorts).

 

Welke informatie moet u geven?

De volgende informatie moet schriftelijk ter beschikking worden gesteld ter hoogte van de rayon “pesticiden” of in de nabijheid van elk pesticide:

 

1. Een poster met informatie over goed gebruik van pesticiden.

De inhoud van de poster moet overeenstemmen met de voorbeeldposter die door de FOD Volksgezondheid is opgesteld.

U kunt de poster “Aanbevelingen voor een doordachte bestrijding” hier downloaden.

 

2. Een affiche met informatie over alternatieven met minder risico.

Ook de inhoud van deze poster moet overeenstemmen met het model dat door de FOD Volksgezondheid is opgesteld. Het gaat onder meer om thermische onkruidbestrijding, bodembedekkers, nuttige organismen, enzovoorts.

U kunt de poster “Alternatieve bestrijdingsmiddelen van ongewenste planten en dieren in de tuin” hier downloaden.

 

De informatie op deze posters is gebaseerd op de gids “Koop ik een pesticide of niet? Praktische gids over een goed gebruik van pesticiden en over alternatieven“.

 

U kunt andere communicatiemiddelen ontwikkelen, maar de inhoud ervan moet overeenstemmen met de informatie van de overheid. De communicatiemiddelen mogen geen publiciteit en/of merknamen bevatten. Bovendien moet de inhoud ervan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu .

 

Mondeling advies

De verkopers in de winkel moeten bovendien in staat zijn om de niet-professionele gebruikers te adviseren over het veilig gebruik van bestrijdingsmiddelen en over de mogelijke alternatieven.

Indien er in het winkelpunt geen gecertificeerd adviseur aanwezig is of een klant met vragen blijft zitten, dan kan hij telefonisch raad vragen via het gratis nummer 0800/62 604. In geval van een callcenter, moet de toegang tot de informatie voor de klant gemakkelijk, vlot en gratis zijn.

 

Meer informatie

• Meer informatie over de informatieplichten vindt u op de website van het Nationaal Actie Plan – NAPAM.

• De sector heeft zelf ook aanbevelingen voor particulieren uitgewerkt die u vindt op de website en stelt die informatie beschikbaar via de website ‘Handig in de tuin’.

• Op de website Zonder is Gezonder van de Vlaamse overheid vindt u informatie over preventieve maatregelen en alternatieve bestrijdingsmethoden.