De uitdaging van de BOOMMEESTER: Wilgen poten voor het klimaat

De vzw Centre du Paysage lanceert een uitdaging: 100.000 wilgstekken planten voor de 21ste maart 2020. Bedoeling is van deze uitdaging een jaarlijks evenement te maken.

 


Met deze uitdaging speel je mee in de klimaat wijzigingen en stel je een positieve burgerlijke daad.

Hoe te werk gaan ? Het volstaat een wilgentakje in de grond te planten. Indien deze wortelschiet is hij levend en de uitdaging geslaagd.

Waarom wilgen ?

– omdat zij gemakkelijk te stekken zijn,

– koolstof opstapelen,

– de fijnste stofdeeltjes uit de lucht fixeren

– de temperatuur positief beïnvloeden,

– deel uitmaken van het ecologisch systeem,

– het landschap bepalen.

Enkele inheemse wilgensoorten: Bindwilg (Salix alba vitellina), Bittere wilg ( Salix purpurea), Boswilg (Salix caprea), Geoorde wilg (Salis aurita), Grauwe wilg (Salix cinerea), Katjeswilg (Salix viminalis), Schietwilg (Salix alba)

Waar planten ?

Achter in de tuinen, braakgronden, schoolomgeving, wijken, beekoevers, velden, langs wegen enzovoort. Niet vergeten de toestemming te vragen aan de eigenaar van het terrein waar u wenst stekken te planten… opdat deze daarna niet worden gemaaid of gekapt en de openbare zekerheid gegarandeerd blijft. Dank zij de samenwerking en de solidariteit kan deze uitdaging een succes worden en zich handhaven.

Ten einde de uitdaging van 100.000 bomen in lijsten te kunnen opnemen kun je de netwerken gebruiken en je deelname delen onder meer langs fotos en videos waarin de plekken en aantallen geplante wilgen worden opgenomen.

boommeester.be