Week van de Teek

De jaarlijkse Week van de teek van 11 tot 17 april wil de aandacht vestigen op de risico’s van teken voor mensen die in de groensector werken.

Teken zijn kleine spinachtige beestjes die leven van bloed. Ze zitten in de buurt van bomen en struiken, in hoog gras en tussen dode bladeren. Van een tekenbeet kunt u de ziekte van Lyme krijgen. Om dit te voorkomen is het belangrijk uzelf op tekenbeten te controleren nadat u in het groen bent geweest. Haal de gevonden teken snel weg.


Op de website van de Week van de Teek worden praktische tips gegeven over het voorkomen van tekenbeten, en wat u moet doen als u een teek op uw huid vindt.

Er staat ook een strip op waarin wordt uitgelegd hoe u uw hele lichaam systematisch kunt controleren op teken. Deze strip is een vervolg op de animatiefilm over systematisch controleren die vorig jaar is verschenen.

strip-systematische-tekencontrole-1

Voor België vindt u alle informatie over teken op de website van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.