Bloembakken op de grote markt van Tielt behandeld met Oenosan: duizenden liters waterbesparing, budgetvriendelijk en mooie bloemen die heel lang mooi blijven. Foto: Bart Verkest, deskundige groen stad Tielt.

Toepassing van Oenosan kalkmeststof in de bodem

Oenosan, de biologische gecertificeerde kalkmeststof op basis van nanotechnologie, heeft reeds zijn weg gevonden in meer dan 85 openbare groendiensten in Vlaanderen. Ieder diensthoofd legt zijn prioriteiten: waterbesparing, onkruidbeheersing of immuniteit boost. Meestal wordt Oenosan verneveld over het bladerdak om deze effecten te bekomen. Minder bekend is dat het product gemengd met de bodem ook tot spectaculaire resultaten leidt.


CG Concept Magazine: Toepassing van Oenosan kalkmeststof in de bodem.
Herplanting van volwassen knotwilgen behandeld met Oenosan rechtstreeks op het wortelsysteem, bibliotheek van Sijsele (Damme) op 21 februari 2019, in aanloop naar de ‚“week van de bij”. De tuin van de Bibliotheek Sijsele werd de mooiste bijentuin van Vlaanderen. En alle bomen maken het goed. Foto: Chantal Van Rie, hoofd groen stad Damme.

De problematiek van bomen aanplanten

Bomen aanplanten is een investering op lange termijn. Het opzet is om ook onze toekomstige generaties optimale natuurbeleving te bieden. Vaak gaat het echter mis. Na een tweetal jaren begint de nieuwe aanplant gebreken te vertonen: verdorring in de kruin, vroegtijdige bladval en een troosteloos uitzicht. De realiteit is dat de fijne wortels, de capillairen, bij aanplant verstoord en in veel gevallen zo goed als vernietigd zijn. Het overlevingspotentieel hangt grotendeels af van de mate waarop het capillair systeem zich kan herstellen, voor zover schadelijke nematoden (aaltjes) er niet mee weglopen. En hoe groter de boom bij aanplant, hoe nijpender de problemen.

Het onderzoek van het PCS in Destelbergen

Absolute pionier in deze materie is Stefaan De Smet, dienst Bestuur Infrastructuur-Uitvoering van de stad Oudenaarde. Na geslaagde trials werd er in mei 2018 overgegaan naar wetenschappelijk onderzoek op een statistisch significante populatie, uitgevoerd door het Provinciaal Centrum voor Sierteelt in Destelbergen. Oenosan werd in diverse concentraties in 100 liter potgrond gemengd om de optimale dosering vast te leggen.

CG Concept Magazine: Toepassing van Oenosan kalkmeststof in de bodem.
© Oenosan

Van groot belang is dat de EC-waarden, het metabolisme van de plant, significant stijgen. Dit vergroot de overlevingskansen van boom, plant of bloem: de vorming van fijne wortels wordt immers gestimuleerd. Ook de pH-waarde van de bodem neemt toe, wat schadelijke nematoden blijkt af te schrikken. De Calciumbalans komt eveneens in evenwicht. Uit deze proef kan afgeleid worden dat de optimale dosis 200 g/100 l bedraagt.

Bomen worden aangeleverd in naakte wortel of in kluit. Bij dit laatste vormt er zich een bijkomend probleem. In de kluit zijn er soms nutriënten verwerkt, waardoor de boom ‘lui’ wordt en zijn wortelsysteem verder ontwikkelt binnen deze kluit. Eens de voedingsmiddelen opgesoupeerd zijn, beginnen de problemen. In sommige gevallen heeft het bestaande wortelsysteem geen ‘zin’ of ‘trek’ in de kluit, om vervolgens in de omringende substraat te gaan zoeken naar voeding. Hier reikt Oenosan een oplossing aan door het product in het plantgat te strooien om de nieuwe aanplant uit te dagen om dieper te gaan. Bij naakte wortels volstaat het om het bestaande wortelsysteem met Oenosan te bestrooien. Dat heeft Chantal Van Rie, hoofd van de groendienst van stad Damme, met brio aangetoond bij de verplaatsing van volwassen knotwilgen naar de bibliotheek van Sijsele in 2019.

Bart Verkest | Diensthoofd groen, stedelijke groendienst Stad Tielt.

Case studie: stad Tielt – bijdrage van Bart Verkest, diensthoofd groendienst

Reeds enkele jaren schakelde de stedelijke groendienst van de stad Tielt een versnelling hoger op het gebied van natuurvriendelijk beheer. In het bijzonder wordt er op doordachte wijze omgegaan met het bomenbestand. Bomen die aftakelen of bomen met stormschade worden niet gerooid.

Door middel van een gerichte snoei worden deze bomen zo lang mogelijk behouden. Zij bieden in dergelijke levensfase immers een grote ecologische meerwaarde aan de omgeving. Deze zienswijze wordt ondersteund door het volledige schepencollege, met als boegbeeld de schepen van openbaar groen Roos Tack.

De snoeimethode is van groot belang om het straatbeeld niet te beschadigen: grote snoeiwonden dienen onopvallend te gebeuren. De Coronet snoei is een methode die een natuurlijke takbreuk nabootst. Met deze werkwijze willen wij mensen weerhouden om ‘getopte bomen’ als normaal te beschouwen. Deze snoeimethode wordt zelfs midden in  de stad toegepast. In een meer natuurlijkere omgeving passen we soms Fracture Pruning toe; dit is het laten uitscheuren van zware gesteltakken. Iedere operatie wordt zorgvuldig voorbereid door mijzelf en Stijn Decavele (ETW – boomverzorger) waarbij de te volgen strategie uitgestippeld wordt. Periodiek wordt er een gunningsopdracht uitgeschreven met bijhorend lastenboek voor natuurlijk bomenbeheer in Tielt en deelgemeenten.

CG Concept Magazine: Toepassing van Oenosan kalkmeststof in de bodem.
Bloembakken op de grote markt van Tielt behandeld met Oenosan: duizenden liters waterbesparing, budgetvriendelijk en mooie bloemen die heel lang mooi blijven. Foto: Bart Verkest, deskundige groen stad Tielt.

Als er plannen zijn voor het aanplanten van bomen op het openbaar domein in woonwijken of nieuwe straatprofielen, wordt de groendienst in de vroege ontwerpfase betrokken om de nodige technische ondersteuning te bieden en tot een goed doordacht ontwerp te komen. Bij de aanplant van nieuwe bomen is de standplaatsinrichting van zeer groot belang om de slaagkansen te verhogen. Voldoende ondergrondse ruimte is een must; bij nieuwe aanplant van bomen voorzien wij een mengeling van teelaarde, hoogwaardige compost en een percentage Oenosan kalkmeststof.

De compost is afkomstig van onze eigen groenfractie die we verzamelen bij de onderhoudswerken in de plantsoenen zoals gras, bladeren, haagscheersel, hakselhout en andere waardevolle componenten. Zo zijn we zeker dat er geen sporen van pesticiden in de compost aanwezig zijn. Oenosan is een product dat we reeds jaren gebruiken en past in onze duurzame aanpak op het gebied van groenvoorziening en groenbeheer.

De eerste kennismaking met Oenosan was een toepassing op een nieuwe aanplant van gemengd bosgoedplantsoen om de uitval van planten te reduceren. Na deze geslaagde test gingen we aan de slag met Oenosan op al onze nieuwe bosgoedaanplantingen en ook op onze vier omgevormde groene begraafplaatsen. Dit resulteerde in gezondere planten met een laag uitvalspercentage en ook minder ongewenste kruiden (‘onkruid’). De éénjarige in de bloembakken op de grote markt waren beter bestand tegen de droogte.

Begin 2018 hebben we 17 grote veldesdoorns verplant. Deze bomen waren in dit droog seizoen niet voorbereid op een verplanting. Bij deze verplanting hebben wij ook Oenosan gebruikt om de slaagkansen te verhogen. Mede door een goede nazorg hebben al deze bomen het gehaald. Dit plantseizoen zetten we meer dan ooit in op nieuwe en duurzame aanplantingen. In deze onzekere tijden is een groene leefomgeving van het grootstebelang, zeker om onze toekomstige generaties perspectieven te bieden.

Oenosan, het werkt aanstekelijk!

Sommige groendiensten zijn behoorlijk creatief en ontdekken nieuwe toepassingen of werkmethodes. Zo schaft de gemeente Sluis net over de grens in West-Zeeland grond aan die rechtstreeks met Oenosan gemengd is: werk, tijd en dus budget gespaard. Ook de gemeente Riemst moedigt zijn onderaannemers aan om het product in hun gamma op te nemen.

Dit werkt aanstekelijk, want op deze wijze komen tuinaanleggers, boomkwekers en ook het grote publiek in contact met dit uniek product. Oenosan: stof tot nadenken.

www.oenosan.be

Benieuwd naar meer?

» Bestel hier het Jaarboek voor de Belgische groensector. Gratis verzending!

AGRAPHYT NV
GISTELSE STEENWEG 128B
B8460 OUDENBURG-WESTKERKE
+32 479 01 3976
[email protected]