Toekomstbestendige plantenlijst voor groen onderwijs

In Nederland is een ‘Toekomstbestendeige plantenlijst’ opgesteld voor alle groene opleidingen in Nederland en België. De lijst omvat ongeveer 4000 namen, die vervolgens weer in categorien zijn ingedeeld.

 


De categorieën zijn categorieën zoals we die in de boomkwekerij kennen, zoals laanbomen, bos en haagplantsoen, sierheesters en coniferen, vruchtbomen en vaste planten. Maar er zijn ook categorieën bollen en inheemse kruiden.

Verschillende vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het onderwijs hebben in opdracht van het Onderwijs Vernieuwings Programma (OVP) gewerkt aan de plantenlijst. Met die lijsten wordt inzichtelijk welke kennis binnen de opleidingen aangeboden wordt. De lijst is te gebruiken in opleidingen voor hoveniers, groenvoorzieners, tuincentrum medewerkers, treeworkers, urban greeners, groene cultuurtechnici, bos- en natuurbeheerders en boomtelers.

Er zijn twee lijsten beschikbaar. Er is een uitgebreide lijst met plantennamen en kruisjeslijsten per opleiding en een compactere lijst met Wetenschappelijke namen en Nederlandse namen van planten.

U kunt de lijsten hier downloaden.