Toekomst voor de iep

Iepen planten, het kan weer. Jarenlang was de iepziekte een bedreiging voor deze waardevolle laanboom. Recent onderzoek laat zien dat nieuwe rassen mogelijkheden bieden.Aan het begin van de  20e eeuw was de iep een van de belangrijkste laanbomen van Nederland. Nadat iepen steeds vaker werden aangetast door de iepziekte, nam het belang van deze waardevolle laanboom af. Groenbeheerders hadden weinig vertrouwen meer in deze laanboom.

Omdat de iep een ideale laan- en straatboom is, die in grote delen van Nederland niet gemist kan worden, begonnen onderzoekers van Wageningen UR (PPO en Alterra) in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Boomkwekerij de Bonte Hoek (Noordplant Kwekerijen) met het project ‘Toekomst voor de Iep’.


Verschillende cultivars werden getoetst op resistentie tegen de ziekte en in een gebruikwaardeonderzoek werd gekeken naar de toepassingsmogelijkheden van deze rassen. Uit het onderzoek blijkt dat het met de nieuwe cultivars, die een behoorlijke resistentie hebben, heel goed mogelijk is om iepen te planten.

In het  nieuwe dossier ‘Toekomst voor de Iep’ vind je achtergrondinformatie over het project, een lijst van resistente cultivars en onderzoeksrapportages.