Oproep ‘Natuur in je buurt’ / 1,5 miljoen euro voor natuurprojecten

Voor het zevende jaar op rij kan opnieuw de projectsubsidie ‘Natuur in je buurt’ aangevraagd worden bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir voorziet 1,5 miljoen euro voor lokale projecten die natuuroplossingen uitwerken.

 


In de afgelopen maanden werd opnieuw duidelijk dat onze natuur een waardevol goed is. Vaak was het immers de enige plaats waar men het isolement tussen vier muren kon ontlopen en op een gezonde manier kon ontspannen of het hoofd leegmaken. Maar niet iedereen heeft een stukje groen in zijn buurt. De vraag naar groenzones in de nabije omgeving was zelden zo groot als vandaag. Minister Zuhal Demir: “Door de coronacrisis zien we dat de Vlaming als geen ander snakt naar natuur en bos dicht in de buurt. We maken dan ook werk van extra toegankelijke, kwaliteitsvolle en nabije natuur met aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld rolstoelgebruikers of kansarmen.”

Samengaan van natuur en gezondheid

Het Bosforum en Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid werkten recent samen aan het ‘Praktijkgericht actieplan natuur en gezondheid’. Het plan bevat een brede waaier aan aanbevelingen waarop zowel beleidsmakers als initiatiefnemers in de natuur- en gezondheidssector zich kunnen baseren om natuuroplossingen in het kader van onze gezondheid tot stand te brengen.

In 2020 worden specifiek projecten ondersteund die door middel van natuurontwikkeling of groenaanleg inzetten op het oplossen van een maatschappelijke uitdaging. Meer concreet gaat het dan bijvoorbeeld over projecten die gericht zijn op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen, door bijvoorbeeld het creëren van rust of het inzetten van de helende werking van de natuur. Of op het verbeteren van de leefbaarheid van onze leefomgeving doordat natuuroplossingen verkoeling bieden of droogte tegengaan omdat ze het infiltreren van water in de bodem bevorderen. Belangrijk is dat het initiatief of project tot een netto toename van de natuuroppervlakte of een verbetering van de bestaande natuurkwaliteit leidt.

Naast overheden, verenigingen of organisaties kunnen ook Vlaamse onderwijs- of zorginstellingen in aanmerking komen. Ook samenwerkingsverbanden zijn mogelijk. De toegekende subsidie bedraagt maximaal 150.000 euro, maar de subsidielijn beoogt zeker ook kleinschalige initiatieven.

Organisatoren kunnen een subsidieaanvraag indienen tot en met 15 september. Nadien zal Natuur en Bos de ingekomen aanvragen beoordelen en op basis hiervan de laureaten en de toegekende subsidiebedragen vastleggen.

Bijkomende informatie en het subsidiereglement is te vinden op de website van Natuur en Bos

Het ‘praktijkgericht actieplan natuur en gezondheid’ vindt u hier