Teelt en handel van Pennisetum Rubrum weer toegestaan

Pennisetum setaceum Rubrum en Pennisetum setaceum Fireworks worden, evenals andere soorten, toch niet verboden. Door verkeerde naamgeving werden de soorten met verbod bedreigd in verband met de Europese regels over invasieve exoten.

Na DNA-onderzoek is gebleken dat deze beide soorten geen verwantschap hebben met Pennisetum setaceum. Na actie van de Cultuurgroep Vaste Planten van LTO in samenwerking met CNB, Vitroflora, Pierre den Ouden Plants en Naktuinbouw, en in overleg met het Ministerie van Economische Zaken en de NVWA, is duidelijk geworden dat het om een andere soort gaat. Door het DNA in de Chloroplasten te onderzoeken, is gebleken dat bovengenoemde soorten geen verwantschap hebben met Pennisetum setaceum.


Namen zijn gewijzigd
De namen van de betreffende soorten zijn veranderd. Soorten als Pennisetum ‘Rubrum’, Pennisetum ‘Fire King’, Pennisetum ‘Samba’, Pennisetum ‘Sky Rocket’ en Pennisetum ‘Cherry Sparkler’ heten voortaan Pennisetum advena ‘Rubrum’, Pennisetum advena ‘Fire King’ , Pennisetum advena ‘Samba’, Pennisetum advena ‘Sky Rocket’ en Pennisetum advena ‘Cherry Sparkler’. Zij vallen niet onder het teelt- en handelsverbod dat de Europese Unie heeft afgekondigd.

Pennisetum setaceum blijft wel verboden.