Subsidie voedselbossen

Via het klimaatbossenfonds voorziet BOS+ financiële ondersteuning voor de aanleg van voedselbossen naast andere types van bosuitbreiding. Voor voedselbossen moet het gaat om terreinen van minstens 0,5 ha, die nu nog niet bebost zijn en waarvoor de nodige vergunningen verleend kunnen worden. Tot 80 % van de aanplantkosten (met een plafond van € 5.650 per hectare) kunnen hierbij vergoed worden.

 


Volgens Steven Heyde, verbonden aan de Hogeschool Gent, zijn voedselbossen een nieuwe boeiende ontwikkeling om landbouw en natuur op een betekenisvolle manier in elkaar te schuiven. “Het potentieel van voedselbossen voor het verhogen van de biodiversiteit en het realiseren van een klimaatadaptieve landbouw is zeker niet gering.”

De term ‘voedselbos’ refereert naar een vorm van landbouw die gemodelleerd is op een rijk bosecosysteem met meerjarige eetbare gewassen waaronder bomen, struiken, meerjarige klimplanten, meerjarige groenten, meerjarige knolgewassen en zelfs paddenstoelen. “Een invloedrijk voorbeeld is het voedselbos Ketelbroek in Nederland”, weet Steven Heyde (Hogeschool Gent). “Een topchef komt er wekelijks oogsten, een experimentele brouwer komt regelmatig langs en een voedingswinkel in Nijmegen is afnemer van de oogst. Wouter van Eck, beheerder van voedselbos Ketelbroek, werd recent verkozen tot de meest innovatieve plattelandspionier van Nederland in de publieksstemming van de VPRO.”

“Een voedselbos is een door de mens ontworpen ecosysteem gericht op zelfregulatie én een overvloedige oogst”, gaat Steven Heyde verder. “Dat vraagt om een diepgaand inzicht in bosecologie, agro-ecologie, soortgebruik, beheer en exploitatie. Door de verschillende lagen van een bosecosysteem te benutten, kunnen er op eenzelfde locatie vele verschillende eetbare planten groeien.”

Steven Heyde ziet ook voordelen op vlak van klimaat en biodiversiteit. “Het werken volgens een natuurlijk bosecosysteem en daarbij bodembewerking, gewasbeschermingsmiddelen en chemische meststoffen achterwege laten, creëert een win-winsituatie: een grote biodiversiteit (ook voor plaagbestrijding), de stelselmatige verbetering van de bodemkwaliteit, het vastleggen van CO2 uit de lucht, het afvangen van fijn stof en een regeneratieve fertiliteit door schimmels die voedingsstoffen omzetten en beschikbaar maken voor planten. Een bos wordt immers nooit bemest maar zorgt toch voor een aanzienlijke biomassaproductie.”

De meeste voedselbossen zijn niet rendabel op het vlak van voedselproductie, maar zijn dit in sommige gevallen wel door de combinatie met nevenactiviteiten zoals rondleidingen, cursussen, evenementen, lezingen en plantenverkoop. “Een voedselbos kan ertoe bijdragen dat een landgoed zich verder kan ontwikkelen tot een publiekstrekker”, zegt Steven Heyde.

Meer weten over voedselbossen? Lees hier een artikel in Landeigenaar, het ledenblad van Landelijk Vlaanderen. Het artikel is gebaseerd op lopend onderzoek vanuit de Hogeschool Gent waarin onder andere het potentieel van voedselbossen op landgoederen werd bekeken

Meer info over de financiële ondersteuning voor de aanleg van een voedselbos? Neem contact op met BOS+.